Home
The Laboratory Animal Facility

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Mattilsynets krav til Institusjoner som driver med forsøksdyrvirksomhet

Mattilsynets krav til Institusjoner

Main content

Fra 1. juli 2015 er det Mattilsynet som behandler søknader om bruk av forsøksdyr i Norge.

Forskriften om bruk av forsøksdyr har to hovedformål:

  • Bedre dyrevelferden for dyr i forsøk
  • Fremme prinsippet om 3R: Erstatning (Replacement), Reduksjon (Reduction), Forbedring (Refinement).

Det er satt flere krav til virksomheter som driver forsøk med dyr