Home
The Lipid Research Group

CLAMS

Comprehensive Laboratory Animal Monitoring System

Main content

CLAMS består av 8 metabolske bur som er tilgjengelig for alle forskningsgrupper som har behov for å kunne utføre eksakte metabolske målinger. Systemet kan bare anvendes for mus og gjør det mulig å monitorere ulike metabolske parametre. Parametre som kan måles inkluderer kalorimetri (energiomsetning) ved å måle gassutveksling, fôrinntak, aktivitet og kroppsvekt. Systemet bruker sensor systemer for oksygen og karbondioksid for eksakt måling av gassutveksling gjennom flere døgn. Tilgang til fôret er spesialdesignet for å kunne måle fôrforbruket samt måling av hyppighet av fôrinntak. Det er og muligheter for tilgangskontroll til fôret.

Kroppsvekt måles i et Perspex rør og blir styrt av dyrene selv for å sikre inaktivitet under målingen. Systemet kan videre monitorere dyrenes aktivitet i X-planet og gir data for total aktivitet. Systemet registrerer også lys og mørke perioder.

Brukervennlig software vil kontinuerlig kontrollere alle funksjoner. Eksperimentelle parametre kan legges inn og kontrolleres, multi punkt kalibreringer utføres og eksperimentelle templater og profiler kan lages og lagres. Systemet vil være formålstjenlig for studier som inkluderer effekter av ulike diettregimer og medisner på metabolske parametre, aktivitet og fôrinntak og fhyppighet, samt karakterisering av ulike sykdomsmodeller i mus og av transgene dyr.

Ved behov for leie eller for ytterligere informasjon ta kontakt med Prof II Jon Skorve eller forsker Bodil Bjørndal.

Brukerbetaling.

Brukerbetaling beregnes for hver enkelt gang burene brukes (maks 8 dyr pr gang). Denne skal dekke driftsutgifter ved bruken, timelønn for ansvarshavende samt en rimelig avskriving av utstyret.

Romleie og drift (gasser og tørkemiddel)

kr 900,-

Timelønn ansvarshavende (7 timer à)

kr 300,-

(Opplæring, tilsyn, vask og vedlikehold)

kr 2100,-

Avskriving

kr 1500,-

Sum brukerbetaling pr gang

kr 4500,-