Hjem
Dyreavdelingen
Humane endepunkter

Raffinering ved bruk av tidlige Humane endepunkter

Forskrift om bruk av dyr i forsøk §11 som omhandler metoder, teststrategier og endepunkter sier at man skal bruke forsøksmetoder og teststrategier slik at dyrene påføres minst mulig smerte, frykt, varig skade og annen belastning. Død skal så langt det er mulig ikke være endepunkt for forsøket.

Hovedinnhold

§ 9.Erstatning, reduksjon og forbedring

  • Levende dyr skal ikke brukes i forsøk hvis formålet kan oppnås ved å erstatte slik bruk med alternative metoder eller teststrategier.
  • Det skal ikke brukes flere dyr i et forsøk enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med forsøket.
  • Forsøksmetodene skal stadig forbedres for å unngå, forebygge, fjerne eller minimalisere enhver mulig smerte, frykt, varig skade eller annen belastning for dyrene. Kravet om forbedring gjelder også avl, hold og stell av dyrene.

Valg av tidligere og mer humane endepunker bidrar til forbedring av dyrestudier i tråd med prisippet om 3R

Valg av tidligere  og mer humane endepunker bidrar til å redusere belastning av dyreforsøk

Eksempler på tidligere mer humane endepunkter

norecopas wiki finner du flere eksempler på humane endepunkter og alternativ til død

FISHends-DIG

Er et samarbeidprosjekt for å bedre velferd i fiske-studier raffinering av endepunkter

Se mer her