Hjem
Dyreavdelingen

Helse, Miljø og Sikkerhet i Dyreavdelingen

Å arbeide med forsøksdyr, i et forsøkslaboratorium, innebærer mange helserisikoer.

Vablig dag på Dyreavdelingen - vask av bur
Foto/ill.:
A. Brønstad

Hovedinnhold

Dyreavdelingen ønsker deg en trygg og sikker arbeidsdag.

Felles ansvar

Sikre arbeidsplasser er noe vi alle må bidra til å skape! Du må ta ansvar for egen sikkerhet og helse samt påse at dine arbeidskolleger gjør det samme. Å utføre arbeid i Dyreavdelingen ved UiB innebærer at man må forplikte seg til å etterleve mange krav.

Arbeid i Dyreavdelingen medfører blant annet eksponering for allergener og anestesigasser. Det er viktig at personell har kompetanse og forståelse for hvordan de best skal beskytte seg.

Dessuten kan mange av testsubstansene vi bruker i forskning være forbundet med helseskade ved uvettig bruk.

Ditt ansvar

Du skal

 • Ha kjennskap til og etterleve arbeidsprosesser, krav og prosedyrer
 • Vurdere risiko før arbeidet starter
 • Delta i UiBs helseoppfølgingsprogram med allergikontroll (husk nulltest FØR du begynner med prosjekter i dyrestallen)
 • Kontrollere at du har nødvendig dokumentasjon før arbeidsoperasjonen begynner
 • Ta deg tid til å utføre arbeidet på en sikker måte
 • Alltid bruke påbudt bekledning og personlig verneutstyr
 • Sørge for orden og renhold på arbeidsplassen
 • Alltid rydde opp etter avsluttet arbeid
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Kjenne brannalarminstruksen og egne oppgaver i en nødssituasjon
 • Varsle ulykker og rapportere avvik og uønskede hendelser

Skriftlige prosedyrer

Vi har utarbeidet skriftlige prosedyrer for de fleste arbeidsaktiviteter. Disse finnes i internkontroll håndboken (IKH). De skriftlige prosedyrene hindrer at viktige forhold blir glemt eller oversett. Bruk alltid de skriftlige prosedyrene i planlegging og gjennomføring av arbeidet.

På denne siden finner du informasjon og retningslinjer for de vanligste prosedyrene knyttet til Helse Miljø og sikkerhet i Dyreavdelingen.

 

Mer om Helse, Miljø og Sikkerhet i Dyreavdelingen