Hjem
Dyreavdelingen
Informasjon til deg som planlegge studier i dyr

Planlegge dyrestudier

Informasjon til deg som planlegger forsøk med dyr

Hovedinnhold

Forsøk med dyr - Trinn for trinn

Før du kan starte et dyreforsøk må du gjennomgå opplæring, innhente tillatelser og tilganger.

Les mer om dette samt mange andre nyttige ting å vite, i menyene under.

Forsøk med dyr for administrativt personell

Vi har sammenfattet en del informasjon som kan være nyttig for administrativt personnell se her

Tilgang til dyreavdelingen

Adgangskort til dyreavdelingen - Hva trenger Dyreavdelingen av informasjon om deg?

For å få adgang til dyreavdelingen må vi ha navn, adresse, kontakttelefon og vite hvilket prosjekt du jobber i (prosjektnummer samt navn på prosjektleder). Vi må vi ha en bekreftelse fra prosjektleder på at du skal delta i prosjektet og trenger tilgang.
Forespørsel kan sendes til post@viv.uib.no

Den som skal ha tilgang må møte personlig på Dyreavdelingen og det vil bli gitt en gjennomgang av brann og rømningsveier

Vi trenger:

  1. Kopi av kursbevis og oppdatert praksisattest
  2. Bekreftelse på gjennomgått helseundersøkelse ved UiBs Bedriftshelsetjeneste
  3. Bekreftelse på at ny medarbeider er innmeldt i FOTS i det prosjektet han/hun trenger tilgang til og at melding om endring er sendt til Mattilsynet

Tilgang uten eget adgangskort

  • Personer som ikke har egen tilgang til Dyreavdelingen må ledsages av en person som har dette.
  • Ledsager har da ansvar for at personen følger kleskoder, bruker verneutstyr og etterlever øvrige rutiner som gjelder i Dyreavdelingen.
  • Minner om at alle som jobber mer enn 1 time per uke eller 40 timer i året skal meldes inn til helsekontroll for ansatte og studenter som kan utsettes for helserisiko

Hvilken type adgangskort vi bruker

For adgang til Vivarium bruker vi sykehus id-kort (UiB id-kort til BBB). Har du allerede et sykehuskort, må vi vite nummeret på det, for å kunne udvide adgangen. Vi må også vite hvilke arbeidstider du skal ha, f.eks vanlig dagtid, kveld, eller natt.

Kontakt vedrørende planlegging av forsøk