Hjem
Dyreavdelingen

Prosjektoppstartmøter

Når du har fått FOTS-søknaden din godkjent av Mattilsynet og før du kan starte opp det praktiske arbeidet inviterer vi til prosjekt-oppstartsmøte med Dyreavdelingen

Hovedinnhold

Dyreavdelingene ønsker å sikre best mulig samarbeid helt fra begynnelsen av et prosjekt. 

Vi må også sikre at dyrevelferden blir ivaretatt gjennom hele forsøksperioden. 

Klare avtaler og unngå misforståelser

Våre forskningsteknikere, veterinærer og kontrollere verdifull erfaring å bidra med som kan gjøre praktisk gjennomføringen av prosjekter best mulig både for dyrene, forskergruppen og dyreavdelingen.  

Det er viktig at alle som er involvert i forsøket (PI, PhD, studenter og teknisk personell) er informert og holder seg oppdatert om prosedyrer og praksiser som gjelder på Dyreavdelingen. 

Viktig dyrevelferdsarbeid undervegs i forsøket

Dyreavdelingen har og følgende viktige oppgaver for pågpende forsøk

  • følge utviklingen og resultatene av forsøk når det gjelder forsøkenes virkning på dyrene
  • identifisere og gi råd om faktorer som bidrar ytterligere til erstatning, reduksjon og forbedring

Det er derfor viktig at vi har gode samhandlingsrutiner når det gjelder oppfølging av praktisk dyrevelferdsarbeid. 

Hvem? Når? Hvordan?

Når prosjketet er godkjent av Mattilsynet kan du avtale prosjektoppstratmøte ved å kontakte driftsleder ved Dyreavdelingen.

For forsøk som går over lengre tid (år) kan det være nyttig med noen midtveis-møter undervegs

Møtet kan avholdes fysisk eller elektronisk (teams eller zoom)

Hva blir gennomgått?

I utgangspunktet all informasjon som er av betydning for det praktiske arbeidet

Mye av dette finnes og på Dyreavdelingens hjemmeside for deg som er i gang med godkjent forsøk, slik som:

  • Hms
  • Bestille dyr
  • Bestille legemidler til dyr
  • Booke rom og operasjons-saler
  • Rapportering
  • Melde feil, avvik og bekymringsmeldinger mm

Det er og viktig at vi sikrer oppdatert kontaktinformasjon til alle prosjektdeltagere.

Og vi vil og sikre at alle prosjektdeltagere har nødvendig og oppdatert praktisk opplæring – og at vi har oppdatert dokumentasjon på dette. 

Vi bruker en fast oppsatt sjekkliste som dere får tilsendt på forhånd.

Ut over det vil vi svare så godt vi kan på det som dere måtte lurer på