Hjem
Dyreavdelingen

Prosjektoppstartmøter

Etter søknadsprosessen og du har fått FOTS-søknaden din godkjent, skal forskergruppen ha et obligatorisk oppstartmøte med Dyreavdelingen, før dyr kan kjøpes inn eller forsøket kan starte.

Hovedinnhold

Dyreavdelingene ønsker å sikre at forskergruppene får et best mulig samarbeid med våre avdelinger helt fra begynnelsen av et prosjekt. Vi må også kvalitetssikre at dyrevelferden blir gjennomført helt fra starten av.

Klare avtaler og unngå misforståelser

Våre ansvarshavende og forskningsteknikere har mye å bidra med som kan gjøre planleggingen og gjennomføringen av prosjekter best mulig både for dyrene, forskergruppen og dyreavdelingen.  Erfaringen viser at usikkerhet kan lett ordnes opp i om en har en god kommunikasjon helt fra starten av prosjektet, og misforståelser blir tidlig eliminert.

Obligatoriske møter

PÅ prosjektoppstartmøtene kommer de involverte i prosjektet til dyreavdelingen og har et møte med de involverte forskningsteknikere, før prosjektet settes igang. Gruppen avtaler tid på forhånd med driftsleder. Her vil vi fortelle om hva dyreavdelingen kan hjelpe med, informere om hvilket stell og tilsyn dyrene får, rutiner ved bestilling av dyr og medikamenter, adgangskontroll, HMS aspekter og mer. De som er ukjent med avdelingen vil få en omvisning om ønskelig. Videre vil vi gå gjennom en sjekkliste for å kartlegge hvilke behov som kan komme underveis i prosjektet, slik at alle parter er best mulig forberedt og problemer ikke skal dukke opp underveis på grunn av manglende plass, utstyr eller personale.

Hvem? Når? Hvordan?

På godkjenningsbrevet fra ansvarshavende står kontaktinformasjon for å avtale møte med dyreavdelingen. Prosjektleder tar kontakt med dyreavdelingen for å avtale tid, og det er en stor fordel om alle involverte i prosjektet møter.
Prosjekter som allerede er igang er også velkommen til å avtale et møte, hvis dere føler at det kunne være nyttig.

Kontakt for oppstartsmøter

Kontakt driftsleder for avtale