Hjem
Dyreavdelingen
Booking og orensregler

Booking av operasjonsrom, laboratorier mm.

Her finner du informasjon om hvordan du kan booke operasjonsrom, ordensregler med mere.

Hovedinnhold

Booking

Booking av laboratorier skjer via outlook

Fremgangsmåte finner du her.

Hvis du ikke har tilgang til UiB-oulook kan du kontakte driftsleder.

Ordensregler for Bruk av operasjonsrom og laboratorier ved Dyreavdelinga

Denne instruksen gjelder for forskergruppet ved bruk av felles operasjonssaler og laboratorier (op/lab) på dyreavdelingene ved Universitetet i Bergen.

 • Forskergruppene har ansvar for å forlate op/lab ryddet slik at det kan gjøres klart til neste bruker.
 • Forsøket regnes som avsluttet når dyret er avlivet, tilbake på dyrerom, gitt smertebehandling, stabil og våken etter narkose.
 • Forskningsteamet har ansvar for at op/lab ryddes etter bruk. Dette innebærer:
  • Biologisk materiale (kadaver, organer, blodsøl) pakkes i plast eller risikokartong, og legges i anvist frys eller på kjølerom.
  • Annet avfall (rester av isotop materiale og lignende) i egnet beholder på anvist plass.
  • Skarpe, stikkende og skjærende gjenstander pakkes i egnet beholder på anvist plass.
  • Boss skal pakkes inn i plast og bringes til bossrom.
  • Blodsøl og annet søl skal vaskes opp (husk å sjekke under mobile innretninger)
  • Benkeflater skal vaskes.
  • Instrumenter vaskes og tørkes og legges pent på anvist plass.
   • Skitne klær skal kastes i sekk i garderobe.
 • Operasjonsplassen skal være klargjort for neste dags renhold og arbeid.

VIKTIG: Gasskraner må være stengt, og slanger koblet fra gasseforsyning på vegg.

Forskningsteamet må ta kontakt med avdelingens personell hvis de oppdager feil, mangler, utstyr som ikke virker etc.

Tekniske feil og mangler

Kontakt leder for tekniks drift

Dyrehelse

Forhold vedrørende dyrehelse (sykdom, skader på dyr) skal meldes til dyreavdelingens veterinær (fortrinnsvis skriftlig gjerne e-post) med beskrivelse av patologiske forhold.