Hjem
Dyreavdelingen

Transport av dyr mellom avdelingene

Flytting av dyr innen Dyreavdelingen

I Dyreavdelingen finnes både "rene" og "skitne" soner. Man må derfor være aktsom når man flytter dyr fra en sone, rom eller mellom avdelingene.

Vi er særlig oppmerksom på å beskytte rene avlsdyr og unngå utilsiktet smitte av andre forsøksdyr.

Før all forflytning av dyr fra en dyreavdeling til en annen, skal klareres forsøksdyrveterinær/ ansvarshavende.

Dersom forflytning av dyr er nødvendig i et forsøksprosjekt skal dette gjennomgås i prosjektoppstartsmøte.

Forflytning må avtales med personalet i Dyreavdelingen. De vil gi opplæring i hvordan forflytning skal foregå. Dette gjelder både transportrute og bruk av verneutstyr.

Flyttes det dyr fra ett prosjektnummer til et annet, må dyrene skrives ut fra det ene prosjektet, og inn på det andre, i protokoll og dyreavdelingens systemer. Dette er viktig fordi vi er pålagt å rapportere