Hjem
Dyreavdelingen

Melde avvik og uønskede hendelser

Gi beskjed til avdelingen så snart som mulig hvis det er noe i veien med utstyr eller bygning. Vi setter også stor pris på å motta en avviksmelding hvis du eller en annen har blitt skadet, du mener at rutiner blir brutt, dyr ikke har mottatt det stell de skal ha, farlige situasjoner oppstår pga neglisjering av HMS-hensyn etc.

Hovedinnhold

Alle avvik blir gjennomgått i Dyrevelferdsenheten og systematisk brukt i forbedringsarbeid

Melde Avvik

Avvik og uønskede hendelser for mennesker og utstyr skal meldes inn.

HMS-avvik som den enkelte oppdager skal registreres i meldeskjema i UiBhjelp.

Her meldes

  • brudd på HMS-retningslinjer og -prosedyrer
  • forhold som reduserer brannsikkerheten
  • tyveri eller hærverk
  • personskade som skjer på campus
  • uønskede hendelser på laboratoriet

Hvis du ikke har UiB brukertilgang kan må du melde skade og avvik via din arbeidsgiver

Hvis du mener det er en feil om Dyreavdelingen må rette opp kan du melde dette her

Bekyringsmeldinger for dyr

Du kan melde bekymringsmeldinger om dyr anonymt direkte via denne lenken

Her kan du lese mer hvordan du kan melde en bekymringsmelding om dyr

Andre tilbakemeldinger, risk og ros, forslag til forbedringer

Hvis du har andre tilbakemeldinger, ris eller ros eller forslag til forbedringer så kan det meldes her