Hjem
Dyreavdelingen

Bestilling av dyr

Bestilling av dyr må godkjennes av Dyreavdelingen før forskergruppen bestiller dyrene. Forsker må derfor først få en godkjenning i form at et bestillingsskjema via driftsleder på Dyreavdelingen.

Hovedinnhold

Dette er fordi vi skal vite at dyrene kommer fra godkjente leverandører, at dyrebestillingen samsvarer med godkjent forsøksprotokoll, at dyrene transporteres med godkjent transportør under normert tid, og at her er folk på huset til å motta dyrene når de kommer.

Det kan også være at det rett og slett er fullbooket på dyrerommene, så der ikke er plass til dine nye dyr. Det er heldigvis ikke vanlig.

 • Som godkjent leverandør regnes profesjonelle forsøksdyrprodusenter
 • Bestilling fra "Andre ikke godkjente leverandører" - I slike tilfeller må Dyreavdelingens veterinær må først godkjenne helseattestene til dyrene som ønskes bestilt. Forsker må selv ta kontakt med leverandøren og etterspørre disse dokumentene, og sende dem til vetpost@viv.uib.no for godkjenning. 

Når du planlegger bestillingen, må du sjekke om FOTS godkjenningen fremdeles er gyldig (ikke utgått), og at du ikke har brukt opp det antall dyr som er tillatt på FOTS godkjenningen.

Når disse forutsetningene er klarlagt, kan bestillingen iverksettes

 • Forespørsel om bestilling av dyr skal være skriftlig.
 • Bruk skjema nederst på siden og send til oss pr e-post
  • Det er viktig at du fyller ut alle opplysningene på skjemaet.

Bestillinger av mus og rotter i Norge koordineres i hovedsakt gjennom NAISER AS

Gnagerbestilling fra godkjent leverandør

NAISER AS skal ha alle bestillinger innen onsdag kl 12.00, for ankomster uken etter. Det betyr at Dyreavdelingen må ha forespørselen senest tirsdag. Det foretas journalføring og kontroll av henvendelsen. 

Om en kontakter Dyreavdelingen i siste liten kan en risikere at en ikke får foretatt bestillingen tidsnok. Rekvirent/Bestiller på din avdeling skal i tillegg ha tid til å foreta bestillingen Basware PM i systemet. En vet sjelden eksakt pris på dyrene/transporten, så rekvirent må bare legge inn en rund pris i bestillingssystemet, f.eks 8.000,- per gang. Dette justeres når faktura kommer.

Merk; Bestilling av dyr fra Charles River og Jackson koordineres fra: NOVA-SCB AS (Scanbur). 

Viktig: Når du har mottatt bekreftelse fra Dyreavdelingen på at du kan foreta bestillingen, må en Rekvirent eller Bestiller på din avdeling legge bestillingen inn i Basware PM (UiBs bestillingsystem) hvis midlene du skal bruke ligger hos UiB, eller i Merida (sykehusets bestillingsystem) hvis midlene ligger hos Helse Bergen.

Bekreftelsen fra Dyreavdelingen må legges inn som vedlegg, ellers vil ikke NAISER AS eller Nova-SCB (Scanbur) godta bestillingen. Skriv på Merknader at bestillingen er godkjent av Dyreavdelingen og vis til vedlegg. Skriv også at bestillingsnummer og navn på mottager (forsker) må henvises til på faktura.

Har du verken midlene dine i UiB eller i Helse Bergen, følger du bestillingsrutinene på aktuelt sted.

Leverandør må sende bekreftelse også  til dyreavdelingen slik at vi vet når dyrene skal ankomme og kan gjøre klart til mottak.

Gris

For grissettes samme krav til helse som stilles til "humant konsum".
En kan lese her om kvalitetsklasser på gris i Norge: https://medlem.nortura.no/gris/livdyrformidling/formidling_av_smaagris/

Dyreavdelingen bruker så lokale bønder som mulig så vi får kort transportreise og dermed minst mulig stresset gris.
Når det gjelder gris, foretar Dyreavdelingen bestillingen direkte til bonden. Forskergruppen sender bestilling per e-post til Dyreavdelingen og oppgir hvilken dato operasjon er planlagt, ønsket kjønn, evt andre behov, og hva vekten på grisen bør være på operasjonsdagen.
Merk at innkjøp av gris må planlegges slik at ikke en gris blir stående alene. Eneoppstalling er dårlig dyrevelferd og bryter med Forsøksdyrforskriften og Dyreavdelingens policy om oppstalling av sosiale dyr. Forskergruppene kan med fordel planlegge bruk av operasjonssalene sammen, og sende samlet bestilling av griser til Dyreavdelingen. Ved siden av å planlegge slik at dyr ikke blir stående alene, vil en også kunne spare på transportkostnadene. Husk at gris må akklimatiseres minimum 1 uke etter ankomst.

Dyreavdelingen ønsker ikke ta inn:

 • Gris med infeksjonssykdommer
 • Ukastrert gris
 • Gris med kort hale, og/eller åpne sår og hevelser
 • Gris med leddbetennelse eller tydelig hevelse i ledd eller klauvrot
 • Tydelig halte dyr
 • Tydelig påkjente og utrivelige griser 

Akklimatiseringstid for alle dyreforsøk ved UiB

Vær oppmerksom på at alle dyr skal akklimatiseres minimum en uke etter ankomst til Dyreavdelingen. Etter lengre eller slitsomme reiser kan det være nødvendig å forlenge aklimatiseringsperioden. Veterinær vurderer dette.

Husk å bestille dyr i god tid! Dette gjelder både gnagere og griser.

 

Godkjente leverandører

En godkjent leverandør er en profesjonell aktør som kan levere dyr av en viss genetisk og mikrobiell standard og som kan dokumentere dette. Dette er viktig

De fleste store profesjonelle leverandører har rutiner for dette.

Andre ikke-godkjente leverandører

De færreste universiteter har tilsvarene kvalitetssystemer som de profesjonelle leverandørene, så import fra andre universitet faller under regelverket om anskaffelse fra andre leverandører og det stilles særlige krav til dokumentasjon helsestatus og må godkjennes av veterinær i hvert enkelt tilfelle.