Hjem
Dyreavdelingen
Eksport og forsendelse av dyr

Eksport og forsendelse av levende dyr

All informasjon nedenfor om forsendelsen må fylles ut før Dyreavdelingen kan starte eksportprosessen.

Hovedinnhold

Hvordan forberede til transport

Dyr og organisering av transport

Viktige punkter for deg som planlegger å sende dyr

  1. På tidligst mulig tidspunkt må forsker informere driftslederr om intensjon om forsendelse
  2. Hvis foresendelsen gjelder dyr fra avl på Dyreavdelingen må forsker legge inn work request i Pyrat i god tid på forhånd, på hvilke dyr man ønsker å sende, det  må  godkjennes av avlsansvarlig at de spesifikke dyrene kan avsees.
  3. Forsker må ta kontakt med transportør
  4. Når tidspunkt for avreise er bestemt, og senest tidlig uken før, må forsker sende en forespørsel til vetpost@uib.no OG man må fylle ut alle opplysninger det bes om i dette skjema.

 

Dokumenter nødvendig for eksport

Eksportpapirene nødvendig for en eksport av laboratoriedyr til et EU-land er:     

  1. Fortollingsfaktura    
  2. Helse- og opprinnelses-sertifikat fra veterinær
  3. IATAs Shippers certification for live animals - Lastes ned her og signeres av forsker
  4. Intra-trade (TRACES) handelssertifikat for handel i Den europeiske union og EØS-landene

Dokument 1- 2 vil bli utstedt av Dyreavdelingens veterinærer og kan hentes i fjerde etasje på Viviarium. Du får beskjed når de er klare.

IATAs Shippers certification for live animals - Lastes ned her og signeres av forsker

TRACES sertifikatet må innhentes på det lokale kontoret til Mattilsynet (Mattilsynet) på Marineholme, 5003 Bergen.

TRACES sertifikatet utstedes av Mattilsynet så nær transportdagen som mulig (vanligvis dagen før) på grunn av gyldighetsfrister (kun24 timer). - Du bør ikke legge opp til forsendelse mandag morgen

 

NB!

Noen land krever ytterligere dokumenter. Du er ansvarlig for å kontakte importlandets myndigheter angående lovgivningen deres om import, og hvis de trenger ytterligere informasjon eller et sertifikat som er spesifikt for det landet.

Du er også ansvarlig for å informere mottakeren om dyrets helsetilstand og få forventning fra mottakeren om å motta dyrene (skriftlig). Dyreavdelingen kan tilby Helse-monitorering rapport for dyrene, slik at den kan evalueres av mottakeren

Forsendelse

Forsker må kontakte transportselskapet og ordne forsendelser.

Forsker må bestille forsendelsen av transportfirmaet minst en uke før leveringsdagen, og dokumentene som er utstedt av veterinæren på Dyreavdelingen må være klare innen da (transportfirmaet kan kreve kopi av dokumentene for å godta ordren)

Hvis du har andre spørsmål kan du kontakte oss på vetpost@uib.no