Hjem
Dyreavdelingen

Forsendelse av dyr

All informasjon nedenfor om forsendelsen må fylles ut før Dyreavdelingen kan starte eksportprosessen.

Hovedinnhold

Hvordan forberede til transport

Dyr

Hvis foresendelsen gjelder dyr fra avl på Dyreavdelingen må det legges inn work request i Pyrat på hvilke dyr man ønsker å sende og det  må  godkjennes av avlsansvarlig at de spesifikke dyrene kan avsees.

Avlsansvarlig må underrettes om dato og tid for transport så snart dette er avklart med transportør slik at praktiske forberedelser kan planlegges

Dokumenter

Eksportpapirene nødvendig for en eksport av laboratoriedyr til et EU-land er:    

  1. Helseattest    
  2. Fortollingsfaktura    
  3. Helse- og opprinnelses-sertifikat
  4. Intra-trade (TRACES) handelssertifikat for handel i Den europeiske union og EØS-landene

Dokument 1- 3 vil bli utstedt av Dyreavdelingens veterinærer og kan hentes i fjerde etasje på Viviarium. Du får beskjed når de er klare.

TRACES sertifikatet må innhentes på det lokale kontoret til Mattilsynet (Mattilsynet) på Marineholme, 5003 Bergen.

TRACES sertifikatet utstedes av Mattilsynet så nær transportdagen som mulig (vanligvis dagen før) på grunn av gyldighetsfrister.

I dag er World Courier det eneste selskapet i Norge som sender levende dyr. Du kan lage en foreløpig ordre med dem, og deretter ettersende sertifikatene utstedt av Dyreavdelingen og Matilsynet  (informasjonen vi har gitt om dette fra er nødvendig for å produsere dokumentene transportfirmaet krever, men som også inkluderer hvilket transportfirma brukes).

NB!

Noen land krever ytterligere dokumenter. Du er ansvarlig for å kontakte importlandets myndigheter angående lovgivningen deres om import, og hvis de trenger ytterligere informasjon eller et sertifikat som er spesifikt for det landet.

Du er også ansvarlig for å informere mottakeren om dyrets helsetilstand og få forventning fra mottakeren om å motta dyrene (skriftlig). Dyreavdelingen kan tilby Helse-monitorering rapport for dyrene, slik at den kan evalueres av mottakeren

Forsendelse

Du må kontakte transportselskapet og ordne forsendelser.

Du må bestille forsendelsen av transportfirmaet minst en uke før leveringsdagen, og dokumentene som er utstedt av veterinæren på Dyreavdelingen må være klare innen da (transportfirmaet kan kreve kopi av dokumentene for å godta ordren )

Du må og kontakte driftsleder på dyreavdelingen noen dager før dyrene skal klagjøre og pakkes til transport. Legg denne forespørselen inn som en Work request

Starte prosessen: Nødvendig informasjon som må fylles ut

Vennligst fyll ut skjemaet du finner her

Send også en tablell med følgende inforamasjon til vetpost@uib.no

Animal #

Method of identification

Identification number

Sex

Age

Strain

      

 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte oss på vetpost@uib.no