Hjem
Dyreavdelingen

PET-CT

PET CT for små forsøksdyr

Foto/ill.:
A.Brønstad

Hovedinnhold

I UiB-arealet i Parkbygget, Senter for nykleærmedisin/PET  finnes en PET/CT for små forsøksdyr.

PET er en forkortelse for positron-emisjons-tomografi. Mus eller rotter som skal skannes får sprøytet inn et radioaktivt stoff i blodet, for eksempel radioaktivt druesukker (FDG).
PET-skanning blir blant annet brukt til kreftdiagnostisering. Tumorer har et høyt opptak av glukose, og ved å sprøyte inn FDG-18, vil opptaket av glukose erstattes av FDG-18. Dette gjør at vi kan måle opptak og forde-ling av FDG-18 i kroppen, og vev med høyt opptak vil vises som områder med sterkt signal på PET-bildene. Denne metoden gjør det enklere å diagnosti-sere sydoms-forløpet. De mest vanlig bruk-te isotopene er FDG-18, C-11, Cu-64, Ga-68 og I-124.

PET kombineres ofte med Computer Tomography (CT). CT er et røntgenapparat som gir snitt-bilder av objektet, og god anatomisk informasjon, noe som gir gode forutsetninger for en tidlig diagnose av sykdomssta-diet.
PET/ CT-maskinen er en

For mer informasjon se: https://www.uib.no/rg/mic/facilities/equipment/sub-millimeter-level-imaging-small-animal-imaging/nanoscanpc-pet-ct-by-mediso-ltd