Hjem
Dyreavdelingen

Nyhetsarkiv for Dyreavdelingen

Nå er Dyreavdelingen UiB på Twitter
På forskning.no kan du lese om valg av kjønn på dyr i forsøk.
Forsøkssøknader mangler informasjon om den etiske vurderingen som er gjort i prosjektene. Dyreavdelingen organiserer derfor i april 2014 en konferanse om dette temaet.
Dette er et supplement til trening i modeller og på slaktehuspreparater slik at helsepersonell skal gi pasienter den beste behandling. Grisen er i narkose hele tiden. Når grisen er død brukes huden til trening i å sy sårskader. Slik utnytter vi grisen best mulig og bidrar til å bruk av færre dyr.
Her kan du finne oppdatert informasjon, veiledninger mm som kan være til nytte ifm tilpasning til det nye EU-direktivet om bruk av dyr i forskning.
Den 2 mars 2012 kom den endelige tilbakemeldingen om at Dyreavdelingen blir akkreditert av AAALAC international.
Marte Haave, stipendiat ved Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatforskning og Institutt for Biologi ved UiB
Kurs i bruk av smådyrs MR-maskinen på Vivarium 28-30 september 2010
Se siste nyhetsbrev fra Dyreavdelinga. God sommer!