Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Masteroppgaver innen Familie-, barne-, arve- og personrett

Hovedinnhold

Masteroppgave ved Det juridiske fakultet

Som student ved det juridiske fakultet i Bergen skal du i løpet av femte studieår levere et større, skriftlig og selvstendig arbeid i form av en masteroppgave. Masteroppgaven er ordinært på 30 sp, men du kan også velge å skrive en stor masteroppgave på 60 eller 70 sp. 

Om stormaster (60 eller 70 sp)

Forskergruppen ønsker å tilknytte seg studenter som skal skrive stormaster eller master i forbindelse med forskerlinjen. Studentene vil være et aktivt medlem av forskergruppen og vil inviteres med på de fleste aktiviteter og arrangement i regi av forskergruppen.

Det finnes også stipendordninger ved fakultetet som kan være relevant for studentene å søke på.  

Emnebank

Studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen kjerneområdet til forskergruppen finner en egen emnebank på Mitt UiB

Stipend for stormasteroppgaver

Som stormasterstudent har du også mulighet for å søke diverse stipend. Det finnes mer informasjon om dette i menyen i venstremargen.

Stormasterstudenter som tidligere har vært tilknyttet forskergruppen:

Mathias Von der Lippe Sjursæther (2020/2021)
Domstolsbegrunnelsens betydning for EMDs kontroll av barnevernssaker mot EMK artikkel 8. Særlig om prosessorientert kontroll.

Lill Haukanes (2014/2015)
Barnets prosessrettslige stilling i barneverns- og barnefordelingssaker.

Monica Strand (2014)
Delt bosted for barn ved foreldrenes samlivsbrudd.

Karsten Grimstad (2012/2013) 
Ugyldige testamentariske disposisjoner med særlig vekt på grenser for testamenters innhold.