Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Masterprosjekt V19 - Isabelle Lecomte (BRS)

Seismic mapping of onshore-offshore transition zones - a modelling study

Dette masterprosjektet er ledig fra våren 2019, Institutt for geovitenskap.

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse
Detaljert kartlegging av geologiske strukturer i overgangen land - sjø er viktig for å forstå geologisk historie og landskapsutvikling. Refleksjonsseismikk er den mest anvendelige geofysiske metoden for å gjøre slik kartlegging. I overgangen land - sjø vil dette være praktisk vanskelig fordi det ofte er grunne områder som vanskeliggjør tradisjonell data innsamling. En måte å gjøre dette på er å bruke luftkanoner til å generere akustiske bølger i vannlaget og å registrere på land. Dette gir mulighet til både å studere reflekterte og
refrakterte seismiske bølger. Arbeidet i oppgaven skal hovedsakelig ved seismiske modelleringseksperimenter undersøke mulige eksperimentelle oppsett for denne typen kartlegging. Arbeidet vil basere seg på et konkret data eksempel fra Andøya, som nylig gitt ut
av NGU i rapporten «Ramså Basin, Northern Norway: an Integrated Study».
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/t/transition_zone.aspx

Målet med arbeidet er å undersøke mulige seismiske innsamling oppsett via modellering, for å kunne best avbilde geologiske strukturer i overgangen land-sjø.

Arbeidet består i å generere syntetiske seismiske data for forskjellige seismisk innsamling oppsett, og bruke disse for å teste deres evne til å avbilde overgangen land-sjø.

Krav for opptak
Bachelor i geofysikk (geologisk eller matematisk retning)

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 sp) 
Gjøres etter avtale med veileder,  dette vil avhenge av studentens bakgrunn og interesse, men
følgende emner er anbefalt:

  • GEOV219 - Computational methods in solid earth physics (10 sp)

  • GEOV274 - Reservoir Geophysics (10 sp)

  • GEOV300 - Selected Topics in Geoscience ( 5 sp)

  • GEOV375 - Advanced Applied Seismic (10 sp)

  • UNIS AG-335 - Arctic Seismic Exploration (10 sp)