Hjem
Geofysikk
MASTERPROSJEKT - ROLF MJELDE (GEOFYSIKKGRUPPEN)

Prosessering og tolkning av SVALEX seismikk

Masterprosjektet er ledig fra og med høsten 2020.

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse / Project description
Motivasjon (bakgrunn):
Vestlige deler av Spitsbergen er et ideelt laboratorium for å studere kompresjon av kontinentalskorpe.
Hypotese (vitenskapelig problem):
Viktige aspekter ved kompresjon av kontinentalskorpe kan forstås ved prosessering og tolkning av multikanals
seismiske data.
 

Test (arbeid):
Prosessere og tolke multikanals seismiske data innsamlet i Isfjorden og Van Mijenfjorden, Spitsbergen. Prosesseringen
vil involvere alle standard moduler som filtrering, dekonvolusjon, hastighetsanalsyse, stakking og migrasjon, mens
tolkningen vil utføres på Petrel.

Motivation (background):
The western part of Spitsbergen is an ideal laboratory for studies of compression of continental crust.
Hypothesis (scientific problem):
Important aspects concerning compression of continental crust can be understood by processing and interpretation of
multi-channel seismic data.

Test (work):
Perform processing and interpretation of multi-channel seismic data acquired in Isfjorden and Van Mijenfjorden,
Spitsbergen. The processing will involve all standard modules like filtering, deconvolution, velocity analysis, stacking
and migration, while the interpretation will be done on Petrel.

Proposed course plan during the master's degree:
GEOV113, GEOV272, GEOV375

Felt- lab- og analysearbeid:
Analyseverktøy finnes på instituttet.