Hjem
Mediebruksgruppen
Bergen Summer Research School

PhD-kurs: Mediebruk, sosial ulikhet og borgerroller

Fra 8. til 18. juni holder Hallvard Moe, Jan Fredrik Hovden og Kim Schrøder kurs for PhD-kandidater på UiB.

Bergen Summer Research School
Foto/ill.:
UiB Copyright

Kurset «Media for democracy» arrangeres som en del av Bergen Summer Research School og tar utgangspunkt i fersk forskning på forholdet mellom mediebruk, sosial ulikhet og borgerroller. Kurset vil ha et særlig fokus på kritisk diskusjon rundt media og mediebruk i en digital tidsalder.

Professor Hallvard Moe og professor Jan Fredrik Hovden fra Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier leder kurset sammen med Kim Schrøder, professor ved Universitetet i Roskilde i Danmark, som også vil holde foredrag.

«Media for democracy» 

Som borgerne stoler vi på at mediene skal hjelpe oss med å utvikle nyttige ressurser for å kunne delta i offentligheten. Vårt engasjement, meninger og oppfatninger av større offentlige saker både formes og uttrykkes gjennom mediebruken vår, og særlig gjennom bruk av sosiale medier.

Gjennom digitaliseringen har imidlertid mediebruken blitt stadig mer personalisert og fragmentert, på tvers av ulike plattformer og som følge av ny teknologi. Samtidig finnes det klare bevis på at måten vi bruker mediene på for å overvåke og koble oss på offentligheten er påvirket av sosiale kløfter.

På bakgrunn av dette vil kurset utforske hvilken rolle media har for demokratiet i slike situasjoner. Er tradisjonelle mediebruksmønstre overført til nettbaserte og sosiale medier? I hvilken grad legger media til rette for en sunn og holdbar offentlig tilknytning blant borgere i ulike samfunnssjikt, i en tid preget av populistisk propaganda? Og hva kan vi egentlig forvente av borgernes deltakelse? 

Her kan du lese mer om kurset.

Studiepoeng

Deltakelse på kurset krediteres under European Credit Transfer System (ECTS) og gir studiepoeng. Deltakere som leverer et essay på 10-20 sider, i form av et publiserbart manus etter kursets slutt, vil få 10 studiepoeng. Det er også mulig å delta uten å produsere et essay, noe som vil gi 4 studiepoeng.

Bergen Summer Research School inviterer totalt 100 PhD-kandidater til å delta, fordelt på seks parallelle kurs som blant annet omfatter medier og demokrati, bærekraft og flyktninghelse.