Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv
Nyhet

Nye publikasjoner: Etniske ulikheter i mestring av depresjon

Illustrasjonsbilde - depressjon
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

What Do Immigrants From Various Cultures Think Is the Best Way to Cope With
Depression? Introducing the Cross-Cultural Coping Inventory

Valeria Markova1,2*, Gro M. Sandal2 and Eugene Guribye3

  • 1Department of Pulmonology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
  • 2Department of Psychosocial Science, University of Bergen, Bergen, Norway
  • 3NORCE Norwegian Research Centre, Agder, Norway
     

General Practitioners’ Experiences of Clinical Consultations With Refugees Suffering From Mental Health Problems
Samantha Marie Harris1*, Per-Einar Binder2 and Gro Mjeldheim Sandal1

  • 1Department of Psychosocial Science, Faculty of Psychology, University of Bergen, Bergen, Norway
  • 2Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, University of Bergen, Bergen, Norway