Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Akademiaavtalen

Styringskomite for forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor

UiB og Equinor inngikk i 2018 en samarbeidsavtale om forskningssamarbeid, «Akademiaavtalen». Det er nedsatt en styringskomite som følger opp dette samarbeidet.

Ole Jørgen Bratland, Equinor
Foto/ill.:
Ole Jørgen Bratland, Equinor

Hovedinnhold

Formålet med Avtale om forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor («Akademiaavtalen») er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Equinor.

Nåværende avtale ble inngått i 2018 med en avtaleperiode på 5 år (2019-24) og har et totalbudsjett på kr 70 millioner. Samarbeidet forvaltes av en styringskomite med tre representanter fra Equinor og tre representanter fra UiB. Styringskomiteen består av:

 • Berte-Elen Konow, professor, leder av komiteen
 • Gunn Mangerud, professor og vise-dekan, medlem
 • Jan Erik Askildsen, dekan, medlem
 • Roger Sollie, representant fra Equinor
 • Hanne Wiggum, representant fra Equinor

Komiteen møtes 3-4 ganger i året. Selve avtalen kan du lese her: [lenke til avtalen]

Møter:

SakslisteReferat
26. november 2021Referat legges ut ved godkjenning
11. mars 2022 
  
2021: 
 23. juni 2021

Protokoll vil legges ut ved godkjenning. 
Ytterligere møter er enda ikke avtalt.

Utlysninger:

 

Type

Såkornsmidler

Formål

Stimulere til prosjektutvikling i tråd med satsingsområdene angitt i avtalen

Hvem kan søke

Alle fast tilsatte i vitenskapelige stillinger ved UiB slik som angitt under

Avsatt beløp

1.000.000

Beløp pr prosjekt

Inntil 200.000

Søknadsprosess

Kort søknad. CV vedlegges.

Søknad sendes via UiBs søknadssystem for fond og legater 
fond.app.uib.no

Søknadsfrist

To ganger i året: Februar og september

 

Generelle retningslinjer for virkemidlet:

 • Såkornsprosjektene må resultere i en eller flere prosjektsøknader innen angitte satsingsområder. Det er en forutsetning for tildeling at det sendes en søknad om ekstern finansiering.
  • Dersom det søkes om midler for å forbedre eller styrke en tidligere søknad som ikke har nådd frem i konkurranse om eksterne midler må det fremgå klart av søknad hvordan såkornsmidlene vil bli benyttet for å styrke søknaden. Dersom det søkes om midler til styrking av en tidligere søknader skal den tidligere søknaden og tilbakemeldinger på denne vedlegges.
 • Midlene kan bli brukt til å arrangere seminarer/workshops, reiser, tilsetting av midlertidige eller tidsbegrensende stillinger for vitenskapelige assistenter, frikjøp e.l. aktiviteter som stimulerer til prosjektutviklingen.
 • Midlene kan også benyttes til å dekke kostnader med å invitere utenlandske gjesteforskere til UiB for å utvikle prosjekter for opphold på 1, 2 eller 3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land eller samarbeidspartnere. Inviterte gjesteforskere skal minimum være på postdoktornivå. Merk at midlene ikke kan benyttes til å dekke lønn eller stipend til gjesteforskeren.
 • Prosjektsøknad må være sendt senest ett år etter tildeling av midlene. Det skal leveres en kortfattet rapport på ½-1 side senest 1 måned etter at aktiviteten er avsluttet. Det skal fremgå klart av rapporten hvordan midlene er benyttet.
 • Det kan bli innhentet faglig vurdering av søknadene før behandling av styringskomiteen.

Vurderingskriterier:

 • Søknad må støttes av hjemmehørende institutt og ev. frikjøp må være klarert med instituttet før søknad sendes.
 • Søknad vil bli vurdert i tråd med ordinære utlysningskriterier under akademiaavtalen.
 • Prosjekter som har en tverrfaglig tilnærming, vil bli prioritert. Prosjekt som stimulerer til nye samarbeid, er ønsket.
 • Styringskomiteen står fritt til å beslutte tildeling.

Søknadsprosess:

 • To søknadsfrister i året: 25. februar og 15. september
 • Søknader sendes fra institutt til fakultet. Fakultetene prioriterer søknader fra eget fakultet.
 • Søknadsskjema på nett skal benyttes.

Hvem kan søke:

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode 1109, 1110, 1183), og postdoktorer ved UiB.
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha en 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.