Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Akademiaavtalen

Styringskomite for forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor

UiB og Equinor inngikk i 2018 en samarbeidsavtale om forskningssamarbeid, «Akademiaavtalen». Det er nedsatt en styringskomite som følger opp dette samarbeidet.

Ole Jørgen Bratland, Equinor
Foto/ill.:
Ole Jørgen Bratland, Equinor

Hovedinnhold

Formålet med Avtale om forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor («Akademiaavtalen») er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Equinor.

Nåværende avtale ble inngått i 2018 med en avtaleperiode på 5 år (2019-24) og har et totalbudsjett på kr 70 millioner. Samarbeidet forvaltes av en styringskomite med tre representanter fra Equinor og tre representanter fra UiB. Styringskomiteen består av:

  • Ernst Nordtveit, professor, leder av komiteen
  • Gunn Mangerud, professor og vise-dekan, medlem
  • Jan Erik Askildsen, dekan, medlem
  • Roger Sollie, representant fra Equinor
  • Hanne Wiggum, representant fra Equinor

Komiteen møtes 3-4 ganger i året. Selve avtalen kan du lese her: [lenke til avtalen]

Møter:

2020:

Dato

Innkalling

Protokoll

11. mars

 

 

28. september

 

 

10. desember

 

 

 

2021: Det er ikke fastsatt møtedatoer for 2021

Utlysning 2021

Det er enda ikke besluttet utlysning for 2021. Eventuell utlysning vil annonseres på disse nettsidene og til fakultetene.