Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Akademiaavtalen

Styringskomite for forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor

UiB og Equinor inngikk i 2018 en samarbeidsavtale om forskningssamarbeid, «Akademiaavtalen». Det er nedsatt en styringskomite som følger opp dette samarbeidet.

Ole Jørgen Bratland, Equinor
Foto/ill.:
Ole Jørgen Bratland, Equinor

Hovedinnhold

Formålet med Avtale om forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor («Akademiaavtalen») er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Equinor.

Nåværende avtale ble inngått i 2018 med en avtaleperiode på 5 år (2019-24) og har et totalbudsjett på kr 70 millioner. Samarbeidet forvaltes av en styringskomite med tre representanter fra Equinor og tre representanter fra UiB. Styringskomiteen består av:

 • Ernst Nordtveit, professor, leder av komiteen
 • Gunn Mangerud, professor og vise-dekan, medlem
 • Jan Erik Askildsen, dekan, medlem
 • Roger Sollie, representant fra Equinor
 • Hanne Wiggum, representant fra Equinor

Komiteen møtes 3-4 ganger i året. Selve avtalen kan du lese her: [lenke til avtalen]

Møter:

2021: 23. juni 2021. Protokoll vil legges ut ved godkjenning
ytterligere møter er enda ikke avtalt.

Utlysning 2021

Styringskomiteen for akademiaavtalen har i møte 23. juni besluttet å lyse ut midler til mobilitet-, gjesteforskere og feltkurs. Søknad sendes via fondsportalen her: fond.app.uib.no

Kategori 1 – Mobilitetsmidler/Faglig utveksling

Fast ansatte ved UiB (både vitenskapelig tilsatte og ph.d.-kandidater) kan søke om midler til faglig utveksling. Fast vitenskapelige tilsatte kan også søke om midler til å invitere gjesteforskere til UiB.

Utlysningen for 2021 omfatter mobilitetsmidler på kr 800.000,- for mobilitetsaktiviteter frem til 31. august 2022.

Søknadskriterier:

 • Vitenskapelig tilsatte og ph.d.-kandidater kan søke om midler til å dekke kostnader i forbindelse med reiser til konferanser, seminarer og workshop-er relatert til de strategiske satsingsområdene fastsatt av styringsgruppen.
 • Det kan søkes om inntil kr 35.000,- per aktivitet
 • Prioritet vil bli gitt til deltakelser med presentasjon (muntlig/poster).
 • Forskere kan søke om midler til å invitere gjesteforskere til UiB. Det kan søkes om inntil kr 35.000,- for reise- og oppholdsutgifter.
 • Ph.d.-kandidater må ha veilederes godkjenning

 

Søknadsprosess:

 • Søknader sendes i søknadsdatabasen innen søknadsfristen.
 • Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no. I søknadsdatabasen finnes det en mal som skal benyttes. Instituttene skal rangere søknadene i den elektroniske søknadsdatabasen.
 • Søknadsfrist: 1. september 2021

Institutter som bevilges midler skal årlig gi innspill til styringsgruppens statusrapport. Rapport fra instituttene skal foreligge innen 1. april hvert år.

Kategori 2 – Feltkursmidler

Utlysningen for 2021 omfatter feltkursmidler på inntil kr 3.000.000,- til feltkursaktivitet ut 2023.

Søknadskriterier:

 • Inntil 2-siders søknad relatert til de strategiske satsingsområdene. Søknad skal inneholde beskrivelse av feltkurs, timeplan, omfang, budsjettforslag og egenandel. Egenandeler for studenter og eventuelle inntekter fra andre finansieringskilder må fremkomme av et totalbudsjett for feltkurset.
 • Fast vitneskapelig tilsatte kan søke om midler under denne utlysningen. De vil si gruppe A/fast tilsatte  da ansatte i gruppe B ikke har feltkursansvar.
 • Det kan søkes om midler til utvikling av nye feltkurs
 • Det kan søkes om inntil kr 300.000,- per feltkurs.
 • Det kan søkes om midler til feltkurskostnader (f.eks. buss, fly, opphold, leiebil etc)
 • Alle ansatte ved UiB kan søke. Søknad om feltkurs skal være forankret og prioritert på instituttet.
 • Vertsinstitutt/avdeling må dekke eventuelt overforbruk ved prosjektet/feltkursets slutt.

 

Søknadsprosess:

 • Søknadsfrist: 1. september 2021
 • Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no
 • I søknadsdatabasen finnes det en mal for søknad. Instituttene skal rangere søknadene i den elektroniske søknadsdatabasen.

Institutter som bevilges midler skal årlig gi innspill til styringsgruppens statusrapport. Rapport fra instituttene skal foreligge innen 1. april hvert år.

Generelle kriterier:

 • Fast ansatte ved UiB kan søke
 • Søknad skal være godkjent og forankret ved et vertsinstitutt ved UiB.
 • Tildelinger til stipendiater og postdoc skal følge rundsumsatser tilsvarende NFRs satser
 • Ubrukte midler for en aktivitet overføres automatisk til neste år dersom aktiviteten ikke er avsluttet. Aktiviteter med ansettelser avsluttes når den ansatte slutter i stillingen, enten det skjer etter planlagt periode eller før
 • Eventuelle ubenyttede restmidler skal tilbakeføres
 • Tildelte midler inkluderer overhead i henhold til TDI-satser
 • Vertsinstitutt/avdeling må dekke eventuelt overforbruk ved prosjektavslutning

Satsingsområdene for Akademiaavtalen er:

Undergrunnskarakterisering

 • Utvikle ny G&G-kompetanse og konsepter
 • Forbedre kunnskap, verktøy og arbeidsmetodikk innenfor reservoardynamikk
 • Integrert seismisk avbildning og tolkning ved utnyttelse av konsepter, modeller og tilgjengelig G&G-data

Energitransformasjon og Fremtidige verdikjeder

 • Lavkarbon-løsninger i energiproduksjon
 • Optimal utnyttelse av havvind-ressurser
 • Samfunnsmessige implikasjoner og muligheter ved overgang til fornybar energi