Hjem
Ansattsider
Nyttige lenker

UiB A til Å

Hovedinnhold

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W Å

 

A

Adgangskort

Ammerom

Ansattmobilitet - utveksling gjennom Erasmus

Ansettelser,rekruttering, tilsetting (tekniske/administrative stillinger)

Ansettelser, rekruttering, tilsetting (vitenskapelige stillinger)

Anskaffelser

Arbeidstakerorganisasjoner

Arbeidstid dagen før helligdag 

ARK-undersøkelsen

Arkiv

Aktuelt - UiB nyheter

Alumni portal

Aviser (Library Press Display og Atekst)

Avtaleportalen

Avhandlingsportalen

B

Bank- og organisasjonsinformasjon

Behovsmelding til Eiendomsavdelingen         

Beredskap

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Billedbasen ved UB

BOA støtte

BORA - Bergen Open Research Archive

BOTT samarbeidet

Brannvern

Brukermedvirkning, byggesaker

Brussel-kontor

Brukerstøtte

Bygg- og romoversikt

C

Campusbussen

CIM - UiBs støttesystem for risiko, sikkerhet og beredskap

Copilot - Microsoft AI-chatbot

CRIStin - Database for vitenskapelig aktivitet

D

DFØ-app

Digital arbeidsdag

Digital undervisning

DigUiB - nye digitale løsninger

DLR - delingsplattform for læringsressurser

Doktorgradsavhandlinger - Utforming, maler og trykking

Doktorgradspressemelding

Driftsmeldinger IT

E

EcoOnline (Stoffkartotek)

Eksamenslokaler

Eksamensplaner

Eksternfinansiert forskning (BOA)

EpN (Emneplanlegging på Nett)

E-post

ePhorte/Elements (sakarkivsystem for UiB)

Etikk ved UiB

F

Fagforeninger

Fagpersonweb

Felles studentsystem (FS)

Felles studentsystem, brukerdokumentasjon

Fillagring (filer.uib.no)

Flagging ved UiB

Forskerutdanning

Forskningsdagene

Foto

Fototjenester

Fravær

Fredede bygg

G

Gjesteboliger

Gjenbruk

H

HMS-portalen

Hubro - UiBs magasin for forskning og utdanning 

Hytter - velferdshytter til leie for ansatte

Høringsuttalelser - Høringer og høringssvar fra UiB

I

Innkjøp

Innkjøp - Ofte stilte spørsmål.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Indre marked

Internasjonalisering

Internasjonalt senter

Inventar og interiør

IT-hjelp

J

Jobbnorge - stillingsdatabase

K

Karakterutskrift (bestille)

Kalender.uib.no (for ansatte med Outlook / e-post på Exchange)

Kart over campus og UiBs bygg (MazeMap)

Khrono - Uavhengig UH-sektoravis

Kinobilletter (velferdstilbud)

Kjemikalieregisteret - UiBs stoffkartotek (EcoOnline)

Kommunikasjonsavdelingen - Kontakt

Kommunikasjonstiltak

Kommunikasjonsplattform for UiB

Kompetanseutvikling - Opplæring, kurs og muligheter for ansatte

Kontorskilt

Kortsenteret

L

Lederhåndboken

Leganto - digitalt litteraturlistesystem

Leie undervisningsrom

Livssynsrom

Litteraturkiosken – digitalisert studielitteratur

Lydia - Behovsmelding til eiendomsavdelingen

Lønn

Lønningen lystgård

Lønnskontoret

Lønnspolitikk

M

Maler Powerpoint

Marked (indre marked)

Masterplan for areal

Mazemap - kart over campus og UiBs bygg

Medarbeiderhåndboken

Mediekontakt

Meldingstjenesten: interne meldinger for UiB

Mitt UiB  - ny læringsplattform ved UiB

MOOCS - produksjon av åpne nettkurs fra UiB

Møbler og inventar

N

Nettsider: Regler for publisering på uib.no

Nettsider: Sjekkliste for godt innhold på web

Nyansatte

Nygårdsgaten 5 (prosjekt for utvikling av NG5 for sentraladministrasjonen)

Nyhetskanaler

Nyhets- og medieovervåkning

Nøkkelkort

O

Offentlig journal - informasjon om saker og dokumenter fra Universitetets postjournal

Office 365 (innlogging)

Office 365 (informasjonsside)

Opphavsrett og undervisning

Opptak til studier

Organisasjons- og bankinformasjon

Ouriginal (plagiatkontroll, tekstgjenkjenning)

Outlook

Outlook (kalender.uib.no)

Oversettelse og språkvask

P

Parkering

Permisjoner

Personside (uib.no)

Personvernportalen

Phd

Plagiatkontroll (tekstgjenkjenning, URKUND)

Podcast

Post

Powerpoint maler

Presentasjonsmateriell

Profilartikler

Programvare

Prosjekt.uib.no - Verktøy for samarbeid, oversikt og intern informasjonsflyt i prosjekter

Prosjektøkonomi

Pullprint

På Høyden

R

Rammeavtaler

Rapportverktøy for økonomi- og styringsinformasjon (Tableau)

Reiser

Reiseregning

Regler for publisering på uib.no

Renhold

Rekruttering, tilsetting (tekniske/administrative stillinger)

Rekruttering, tilsetting (vitenskapelige stillinger)

Rektoratets blogg

Regelsamlingen

Rombestilling

S

Selvbetjeningsportalen

Seniordager (seniortiltak)

Sikresiden

Sikkerhet og beredskap

Skilt

Skiltdatabasen - utskrift av tekst til kontorskilt i henhold til ny skilthåndbok

Skjemaker - Lag enkle nettbaserte spørreskjema, invitasjoner o.l.

Skjemaoversikt - Skjema og maler

Skjermopptak (Techsmith Relay)

Solskjerming

Språk - ressursside

Språkvask og oversettelse

Språkpolitikk ved UiB

Stoffkartotek (EcoOnline)

Strategi 2023–2030 (pdf)

Strømmetjenester - bestill strømming for et arrangement

Studentweb - Semesterregistrering, emnepåmelding, m.m.

Studiekvalitetsdatabasen

Støtte til eksternfinansering forskning

SurveyXact - Verktøy for utvikling, utsending og analyse av spørreundersøkelser (ekstern tjeneste)

T

Tableau - for bruk av studiedata

Tekstgjenkjenning (plagiatkontroll, URKUND)

Telefoni

Tildelingsbrev

Tilgang administrative systemer (krever pålogging)

Tilgang til IT-tjenester (UiBtilgang)

Tilsetting,rekruttering (tekniske/administrative stillinger)

Tilsetting, rekruttering (vitenskapelige stillinger)

Timeplanlegging

Tjenestekatalog

Tjenesteutvikling (prosjekt)

Trakassering

Transport

Trening

Tjinfo - Nyttige verktøy fra IT avdelingen

U

UiBhjelp

UiB-magasinet

Undervisningsrom

Undervisningsrom/utleie

Unit4 ERP

Universell utforming

Utskriftstjenester

V

Vakthold

Varsling

Velferd

Verneombud

Videonotat - opptak av forelesninger

Visittkort

Vitnemål

Vold og trusler

W

Web brukerveiledning

Web: Lokale webkontakter

Web: Redigeringstilgang på www.uib.no (søknadsskjema for lokale webkontakter)

Web: Regler for publisering på uib.no

Web: Sjekkliste for godt innhold

Webhotell.uib.no - Vevsider, blogg, diskusjonsforum, m.m.

Webmail - for brukere med e-post på Unix

Wikihost.uib.no - Wikier for enheter på UiB

Å

Årsrapport UiB