Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Nye økonomiske forretningsmodeller og trender påvirker oss, både som samfunn og individ. Den teknologiske utviklingen endrer på en fundamental måte hvordan mennesker og bedrifter samhandler og markeder fungerer. Årets Christiekonferanse er i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) og finner sted tirsdag 27. april 2021.
UiB sine artikler i Store norske leksikon ble lest 5,5 millioner ganger i 2019. Oppgangen fra 2018 er på hele 18 prosent.
Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet har inngått avtale som sikrer UiBs forskere tilgang til et av verdens mest avanserte forskningsskip.
Rektoratet vil ønske alle studenter og ansatte god jul med vakker sang fra Griegakademiets sangstudenter.
Samfunnsinstitusjoner i vestlige land er under angrep fra ytterliggående grupperinger. Marit Skivenes skal sammen med Siri Gloppen undersøke hva dette betyr for legitimiteten til staten.
UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler. En del av midlene er øremerket humanistisk grunnforskning. I tillegg lyses det ut såkornsmidler til tverrfakultære samarbeidsprosjekter. Søknadsfrist er 1. februar 2020.
Les eit utval av dei største sakene som har prega Universitetet i Bergen i året som har gått.
Rektor Dag Rune Olsen er ikke innstilt til jobben som ny rektor ved NTNU, og fortsetter dermed ved Universitetet i Bergen.
Det er knyttet mye spenning til hva kveldens julebordmeny for administrasjonen på UiB skal inneholde. Hele tre kokker er i sving for å klargjøre den spesialkomponerte maten til kveldens fest.
UiB øker vaktholdet på grunn av en uønsket hendelse med en person som opptrådte truende.
Mange brukere ved UiB har mottatt en e-post som ser ut til å være fra en avsender ved UiB, men som er svindel.
Vi tømmer restlageret med tidligere års julekort.
Filosofene Pål Antonsen og Ole Hjortland får Det humanistiske fakultets formidlingspris 2019, for deres arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
Med kø rundt kvartalet og direkte streaming av foredraga sine er geografiprofessor Terje Tvedt eit steg nærmare målet om å kome det han kallar samtida si historieløyse til livs.
Å nå bedre og bredere ut med forskingen blir stadig viktigere. I karriereutviklingsprogrammet Momentum er derfor kommunikasjon en naturlig del. På gruppens andre samling i Media City Bergen trente forskerne foran TV-kamera.
Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, sier at syv av ti UiB-studenter nå har dratt fra Hongkong. UiB følger tett opp dem som har valgt å bli igjen.
11. november vart UiBhjelp lansert. Den nye tenesteportalen gjev éin veg inn til alle administrative tenester ved UiB.

Sider