Hjem
Forskning
FriPro ToppForsk

FriPro ToppForsk-stipender

UiB fikk 3 tildelinger i 2018-2019. Disse er:

  • Edvard Hviding, Institutt for sosial antropologi- Prosjekt: Mare Nullius
  • Karsten Specht, Institutt for biologisk og medisinks psykologi- Prosjekt: When default is not default
  • Michael Fellows, Institutt for Informatikk - Prosjekt: Parameterized Complexity for Practical Computing

Øvrige forskningsmiljøer tilknyttet UiB har også fått tildeling av FriPro ToppForsk programmet. Disse er:

 

 

Denne siden er oppdatert av Katie Anders