Hjem
Forskning
Forskning og innovasjon

Skal styrke samarbeidet med NORCE

Tettere samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Bergen (UiB) skal gi bedre og mer relevant forskning og innovasjon. En arbeidsgruppe utarbeider nå tiltak som skal forenkle samarbeidet.

Portretter av Margareth Hagen og Elisabeth Maråk Støle
Prorektor for forskning Margareth Hagen, UiB og administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle i NORCE vil ha tettere samarbeid mellom UiB og NORCE.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift / NORCE

Hovedinnhold

Med opprettelsen av NORCE i 2018 som et nytt, uavhengig forskningsinstitutt med stor faglig bredde har det åpnet seg nye muligheter for samarbeid mellom UiB og NORCE.

– For UiB er ambisjonen at NORCE skal være vår foretrukne forskningsbaserte innovasjonspartner, og at samarbeidet skal styrke kvaliteten og relevansen av vår forskning og innovasjon, sier prorektor ved UiB, Margareth Hagen

– Det tettere samarbeidet er også et viktig bidrag til å styrke regionens forsknings- og innovasjonskapasitet, understreker Hagen. 

Administrerende direktør i NORCE, Elisabeth Maråk Støle, utdyper:

– Begge institusjoner har alt å tjene på å samarbeide. Vi er komplementære og kan utfylle hverandre, derfor vil vi begge styrkes ved å stå sammen. Det er derfor helt naturlig at UiB og NORCE søker sammen og utvikler et godt og dypt samarbeid, sier NORCE-direktøren.

Felles arbeidsgruppe er i gang

Universitetsledelsen og ledelsen i NORCE har etablert en felles arbeidsgruppe som nå undersøker behovet for overordnede prinsipielle avklaringer som gjør det enklere å koordinere og/eller bidra inn i forskningsprosjekter.

– Arbeidsgruppen er godt i gang med arbeidet og vil utover våren dykke ned i forskjellige deler av samarbeidet. Målet er å utforske hvilke utfordringer vi har,  og komme frem til en omforent felles policy med konkrete tiltak som vil bedre samarbeidet om forskning og innovasjon, sier forsknings- og innovasjonsdirektør ved UiB, Benedicte Løseth, som også er leder av arbeidsgruppen.

Tema som blir tatt opp:

  • Forskermobilitet
  • Felles forskningssentre
  • Koordinere søknadsprosesser
  • Forskningspolitiske saker
  • Samarbeid om innsatsen mot Brussel
  • Felles profilering og prioriteringer
  • Arbeidslivsrelevans

Arbeidsgruppen skal utarbeide et forslag til et felles policydokument som peker ut konkrete muligheter, utfordringer og forslag til retningslinjer for samarbeidet. Arbeidsgruppens rapport skal være ferdig høsten 2020.

– Det er allerede et svært godt samarbeid på mange områder mellom UiB og NORCE. Dette arbeidet håper jeg vil bidra til at vi klarer å øke samarbeidstakten,  og få ut potensialet vi har ved å dra veksel på hverandres styrker i konkurransen om forskningsmidler i EU, sier Løseth.

Nettside: Arbeidsgruppen for styrking av samarbeidet mellom UiB og NORCE