Hjem
Forskning

Behov for forskningsinfrastruktur?

UiB fasiliterer avansert vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, arkiv og samlinger, som kan benyttes av brukere fra universitets- og høgskolesektoren i Norge.

ZEISS Supra 55VP scanning elektronmikroskop.
Foto/ill.:
Irene Heggstad.

UiB er vertsinstitusjon for en rekke større forskningsinfrastrukturer. Flere av disse driftes i samarbeid med andre institusjoner. 

UiB har flere kjernefasiliteter med avansert utstyr og høyt kvalifisert personell som er tilgjengelig for alle brukere fra Universitets- og høgskolesektoren i Norge.

Dette bidrar til å styrke fagmiljøene, skape arenaer for forskningssamarbeid og holde konstnadene for dyrt teknisk utstyr nede. Alle kjernefasilitetene er tilgjengelig på like vilkår for brukere fra universitets- og høgskolesektoren i Norge. 


Om UiBs satsing på forskningsinfrastruktur

Etablering og videreutvikling av forskningsinfrastruktur er viktig for at UiB skal nå målet om å ha verdensledende fagmiljøer ved alle fakultet innen 2022, jfr UiBs strategi «Hav, Liv, Samfunn». Strategien er fulgt opp av Handlingsplan for Forskningsinfrastruktur

UiB har etablert et Infrastrukturutvalg som skal bidra til bedre informasjonsdeling og samordning av UiBs forskningsinfrastruktur.

Flere av UiBs forskningsinfrastrukturer har blitt etablert ved hjelp av støtte fra Forskningsrådets finansieringsordning Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). Mange av disse er inkludert på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og på det europeiske veikartet. Forskningsrådet utarbeider det nasjonale veikartet mens det europeiske veikartet utarbeides av Euroepan Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)