Hjem
Forskning

Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC)

Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC) har som mål å bidra til å forbedre helsen for mor og barn ved å studere effekten av helsetiltak i land sør for Sahara og i Sør-Asia.

Hovedinnhold

Hvert år dør 8 millioner barn i lav- og mellominntektsland. Mange kvinner dør i forbindelse med fødsler. Mange dødsfall, sykdommer og fødselskomplikasjoner kunne vært unngått med enkle midler. 

Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC) skal drive intervensjonsstudier på mødre- og barnehelse. Intervensjonsstudier er forskning som undersøker effekten av forebyggende- eller behandlingstiltak.

CISMAC er et konsortium av Senter for internasjonal helse (CIH) ved UiB og forskningsinstitusjoner i Etiopia , India , Nepal , Sør-Afrika , Uganda og Zambia . Konsortiet omfatter også Chr . Michelsens institutt , Norsk institutt for folkehelse og Verdens helseorganisasjon.

CISMAC er også et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Universitetet i Bergen.