Hjem

Forskerskole i klinisk psykologi og utviklingspsykologi

Hovedinnhold

Kontakt

Vitskapleg

Inger Hilde Nordhus
E-post: Inger Hilde Nordhus
Tel.: +47 55 58 88 86

Administrativ

May-Britt Sande
E-post: May-Britt Sande
Tel.: +47 55 58 86 22


Adresse: Christies gate 12, 5020 Bergen

Forskarskulen i klinisk psykologi og utviklingspsykologi (CDP) blei opna hausten 2007 ved Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen. Den blei etablert i samarbeid mellom Institutt for klinisk psykologi og Institutt for samfunnspsykologi. Tematisk fokus for forskarskulen er retta mot psykisk helse knytta til: utvikling, risiko og beskyttande faktorar, behandling og intervensjon.