Hjem

Forskerskole i klinisk psykologi og utviklingspsykologi

Hovedinnhold

Kontakt

Vitskapleg

Bente Storm Haugland
E-post: Bente.Haugland@uib.no
Tel.: +47 55 58 86 84

Administrativ

May-Britt Sande
E-post: May-Britt Sande
Tel.: +47 55 58 86 22

Adresse: Christies gate 12, 5020 Bergen

Forskarskulen i klinisk psykologi og utviklingspsykologi (CDP) blei opna hausten 2007 ved Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen. Den blei etablert i samarbeid mellom Institutt for klinisk psykologi og Institutt for samfunnspsykologi. 

Vi tilstreber å fremme forskning som belyser mekanismer og faktorer som beskytter eller også hemmer psykisk helse, der vi vektlegger teoretisk utvikling, empirisk validering, metodisk stringens og et fokus på sammenhenger mellom normale og anormale prosesser. Metodisk vil dette kreve at kandidatene blir kjent med et bredt tilfang av relevante forskningsdesign og -metoder.

Mens fakultet tilbyr den obligatoriske opplæringen står forskerskolen for den valgfrie delen av opplæringsdelen. Målsetningen med den valgfrie opplæringsdelen er at kandidaten skal få en grunnleggende opplæring som sammen med avhandlingen gir en nødvendig faglig bredde og fordypning. Forskerskolen har som målsetning å tilby studiepoeng innenfor alle hovedfeltene i den valgfrie opplæringsdelen: metode, fagspesifikke emner og formidling.