Hjem
Institutt for geovitenskap
Til minne

Minneord for Rune Egil Søraas

Det var med sjokk og tristhet vi mottok nyheten om at vår kollega Rune Egil Søraas brått døde natt til 8. februar i år.

Bilde av Rune Egil Søraas på lab

Hovedinnhold

Torsdag 16. februar var bisettelsen for Rune Egil Søraas i Lille Kapell, Møllendal. Mange av hans venner og kollegaer fra Uni- og UiB miljøet møtte frem for å ta farvel.

Det var med sjokk og tristhet vi mottok nyheten om at vår kollega Rune Egil Søraas brått døde natt til 8. februar i år.

Rune begynte som forskningstekniker på Institutt for Geovitenskap (GEO) på 80-tallet, ved Laboratoriet for geologisk massespektrometri (GMS-lab). Han startet med enkel prøvepreparering, men gradvis ble hans arbeidsfelt utviklet slik at han ble en essensiell del av dag-til-dag driften av laboratoriet og analysene og aktiviteten ved laboratoriet. Han flyttet med laboratoriet da det ble en del av det fremvoksende Bjerknessenteret og arbeidet i Uni Research mange år inntil laboratoriet nylig igjen flyttet tilbake til GEO for å bli en del av av fellesskapet med nytt personell og nye måleinstrumenter i det nasjonale stabilisotoplaboratoriet FARLAB.


For mange var Rune det alltid rolige, positive, vennlige og smilende ansiktet for laboratoriet når han på sitt tålmodige vis arbeidet med studenter og forskere, analyserte deres prøver, veiledet dem i å analysere sine egne prøver  og trente dem i prøveprepareringsteknikker. Den stor mengden av takkeord i master- og PhD-avhandlinger og i vitenskapelige artikler (inkludert mange publisert i tidsskriftene med høyest impact)  forfattet av lokale, norske og internasjonale studenter og forskere, gir oss bare et hint av den sentrale rollen Rune spilte i den vitenskapelige suksessen til så mange. Mer usynnlig for mange var hans konstante og detaljerte oppmerksomhet rundt sitt eget arbeid og til analyseinstrumentene gjennom lange analyseperioder. Hans dedikasjon til arbeidet gjorde at han ofte arbeidet langt utover kvelden og kom inn i helgene uten å ha blitt forespurt,  rett og slett for å sjekke at analysene var korrekte og ble ferdig i tide.


Nå som arbeidet ved laboratoriet går saktere og mister fremdrift i hans fravær, blir vi påminnet om hvor viktig han var for oss alle. Vi forsøker på ineffektivt vis å ta tak i den myriaden av små og store oppgaver  og roller han dekket i laboratoriet, og enda viktigere: Vi føler tungt på fraværet av hans beroligende og vennlige fremtreden og hans stille humor som var så viktig for å lyse opp ved arbeidet og ved store og små utfordringer. Han vil bli sårt savnet.


I disse vanskelige tider går våre tanker til Runes familie.


På vegne av kollegaer ved GEO og Uni Research
Ulysses Ninnemann og Eystein Jansen, GEO

 

Se også lenke til På Høyden her.