Hjem
Institutt for geovitenskap
Læringsmiljøpris

Mathilde B. Sørensen, GEO, fikk UiBs Læringsmiljøpris, 2017

Hun får prisen for gjennom sitt engasjement og ved å kombinere egen spisskompetanse med et tverrfaglig perspektiv på geofarer, å ha lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring.

Mathilde
En engasjert foredragsholder om forskning på geofarer - Mathilde B. Sørensen, under årets Geopartnerseminar ved instituttet.
Foto/ill.:
Eva Bjørseth

Hovedinnhold

Universitetet i Bergens Læringsmiljøpris for 2017 ble i dag tildelt til førsteamanuensis Mathilde B. Sørensen ved Institutt for geovitenskap. Formålet med en læringsmiljøpris er altså å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats eller gjennom tilrettelegging av det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.

For årets vinner står det i juryens begrunnelse: "Mathilde B. Sørensen underviser med stort og bredt engasjement, på flere emner i geovitenskap. Det som gjør at hun fortjener årets læringsmiljøpris er at hun har vært sentral i å få etablert emnet Geov217 Geofarer. Her belyses samfunnsperspektiver rundt geofarer, særlig skred og ras, tsunamier og jordskjelv. Sørensens tilnærming til dette går langt utenfor den tradisjonelle naturvitenskapelige. Det krever mot å sette sin egen spisskompetanse i et tverrfagligperspektiv. Ved at Sørensen trekker inn hvordan forhold som økonomi, utdanning og helse påvirker omfanget av geofarer, får hun studentene til å reflektere over mange aspekter ved faget, og forholdet mellom faget og samfunnet ellers. Det er også tett kontakt med samfunnsaktører utenfor universitetet og utenfor olje- og gassnæringen, så som Statens vegvesen, NVE og Norges Geotekniske institutt (NGI). Sørensen er også en underviser som stiller tydelige krav til studentene. Gjennom helheten i hennes engasjement styrkes både det pedagogiske og psykososiale læringsmiljøet på instituttet. Flere av tiltakene som beskrives i nominasjonen har også klar overføringsverdi til andre miljøer. Innstillingen er enstemmig."

Gratulerer med Læringsmiljøprisen Mathilde!  Hva betyr det for deg som underviser å få en slik pris?

- Tusen takk! Jeg ser undervisningen som en viktig del av jobben min, og er både rørt og veldig glad over å få denne prisen. Jeg har stor tro på at et godt miljø der både studenter og undervisere trives er en viktig forutsetning for at studentene skal få størst mulig utbytte av undervisningen, og da er det jo spesielt kjekt å få en slik anerkjennelse gjennom læringsmiljøprisen.

Hva var det som trigget deg til å sette i gang med et slikt kurs?

- Vi har de siste årene hatt et økt fokus på geofarer i forskningen ved GEO. Samtidig har vi merket en økende interesse for geofarer blant studentene våre, som ønsker å jobbe med slike problemstillinger både i forbindelse med masteroppgaver og senere i yrkeslivet. Dermed virket det naturlig å supplere kurstilbudet vårt med et introduksjonskurs i geofarer. Samtidig har jeg lenge ønsket i større grad å dra inn samfunnsaspekter i undervisningen vi tilbyr, da jeg mener det er helt avgjørende at studentene har en grunnleggende forståelse for hvilke samfunnsmessige konsekvenser de geologiske og geofysiske problemstillinger vi jobber med har.

Hva har vært det aller kjekkeste i prosessen med å skape et nytt kurs – og hva har vært mest utfordrende?

- Det aller kjekkeste har vært å få forme et helt nytt kurs innen et emne jeg virkelig brenner for, og å få gjennomføre kurset for første gang i fjor med en utrolig kjekk og motivert gruppe studenter. Den største utfordring ved kurset, som også har vært veldig gøy, er at det spenner faglig bredt, hvilket til dels har betydd at jeg har måtte sette meg inn i nye fagområder, og dels at vi har hatt ganske mange undervisere involvert. Det gir en del logistiske utfordringer, men også mulighet for å lære veldig mye fra kolleger både fra GEO, andre institutt ved UiB og eksterne samarbeidspartnere.

Hva mener du er det viktigste for å skape et godt læringsutbytte for studentene?

- Jeg tror noe av det viktigste er å vekke en genuin nysgjerrighet og interesse for faget hos studentene. Da er det viktig at vi som undervisere brenner for faget vi underviser i, og at vi klarer å videreformidle hvorfor faget er interessant og viktig, også i en større sammenheng. Samtidig mener jeg det er viktig å stille klare og tydelige krav til studentene, og jeg har alltid en forventning om at studentene jobber aktivt med stoffet gjennom semesteret. Motiverte undervisere og studenter som tar et felles ansvar for læringssituasjonen, kombinert med vel tilrettelagt undervisning, ser jeg som noen av de viktigste forutsetninger for et godt læringsutbytte hos studentene.

Prisen på kr. 50. 000,- og diplom skal sin helhet brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet i samsvar med prisvinners ønsker.

Vi gratulerer!