Hjem
Institutt for geovitenskap

Hovedinnhold

Grovknuserommet

Grovknuserommet er utgangspunktet for mesteparten av aktivitetene ved Institutt for geovitenskap og et av de første rommene som besøkes etter at geologene har vært ute i felten. I det rommet finnes forskjellige sager som brukes til ulike formål: sag for saging av store prøver, små prøver, eller prøver som krever ekstrabehandling, for eksempel, stalagmitter (drypstein) som skal sages sakte for å unngå at de blir ødelagt. Utenom sagene, finnes det en kjefteknuser som knuser bergartene videre til veldig fin grus (ned til 2mm). To forskjellige agatmøller hjelper å mølle prøvene videre til fin pulver. Majoriteten av prøvene som går til ulike analyser - om det er zirkondateringer eller XRF analyse – starter prøveprepareringsprosessen i dette rommet.

Lapidary trim sag:
Denne sagen har et diamantsagblad med en diameter på 20cm og brukes mest til kutting av mindre bergartsprøver, men også for kutting av muslinger, stalagmitter, stalagtitter og løssprøver for å nevne noen.

BROT sag:
Denne sagen fra BROT Technologies har et diamantsagblad med 35cm diameter og brukes til mange ulike bergartstyper og –størrelser. Nedkjøling av sagbladet skjer ved hjelp av vann.

Kjefteknuser:
Kjefteknuseren er en BB 250 fra Retsch. Den brukes til grov- og forknusing av ulike bergartstyper. Matestørrelse er 120mm x 90mm og sluttfinhet er ned til 2mm. Kjefteknuseren tillater nedknusing uten forurensing av tungmetaller (både kjefter og sideplater er tungmetall fritt). En 5L beholder samler opp det finknuste prøvematerialet. En industristøvsuger er koblet til for å få relativt støvfrie arbeidsområder.

Kulemølle PM100:
Kulemølle PM100 fra Retsch brukes til finknusing av prøvematerialet. Den kan male bløte, middels harde til ekstremt harde og sprøe materialer. Den egner seg til både tørt og fuktig nedmaling. Vi har to malebegre med 80ml, og to med 50ml som kan stables. Både begrene og kulene består av agat. Kulestørrelsen varierer fra 15mm til 5 mm. Innstilling av tid og hastighet kan gjøres manuelt og intervalldriften kan være med eller uten retningsreversering.

Agat mølle:
Agatmøllen består, som navn tilsier, av agat og brukes, som kulemøllen PM100, til finknusning av bergartsprøver. Forskjell mellom de to møllene er at denne typen har plass til større prøvemengder. Her kan prøvematerialet være mellom 90 og 120ml.

 

Finknuserommet

Finknuserommet ved Institutt for geovitenskap brukes hovedsakelig til finmaling av bergartsprøver. En stor andel av prøvene skal videre til U/Pb datering eller fission track analyse for termokronologi. Dette rommet er utstyrt med en diskmølle, et Holman-Wilfley vaskebord, sikter og et stort tørkeskap. Hovedsakelig blir rommet brukt til maling, sikting, og grov tungmineral separasjon. Mesteparten av prøvene som blir preparert her blir malt og deretter siktet til en bestemt størrelse for eksempel en fraksjon som er finere en 315 micron eller en fraksjon som er mellom 500 og 250 micron. Prøvene som har blitt finmalt i diskmøllen blir sendt over et Holman-Wilfley vaskebord som separerer mineralene i forhold til tyngden. Dermed kan de tunge mineralene, som utgjør bare en brøkdel av en prøve, lett skilles fra de lette mineralene som utgjør hovedbestanddelen i bergartene. Etter at prøvene blir samlet opp i en prøvebeholder, blir de tørket i tørkeskapet.

Pulverisette Disc Mill:
Disk Mill Pulverisette 13 classic line fra Fritsch maler prøvene ned til en sluttfinhet rundt 0,1mm. Størrelsen på startprøven skal være mindre enn 2-3cm (avhengig av materialet). Materialet blir finmalt ved hjelp av trykk og skjærpåvirkning mellom to motvirkende slipeskiver. Når materialet er blitt finmalt, faller det automatisk ned i en oppsamlingsskuff. Den ønskede sluttfinheten kan justeres fra utsiden ved å vri på en skrue som definerer spaltebredden. Denne møllen er enkel å håndtere og er veldig effektiv.

Holman-Wilfley vaskebord:
Holman-Wilfley vaskebordet er en enkel måte å separere de tunge mineralene fra de lettere mineralene. Ved Institutt for geovitenskap brukes det mest for å finne zirkoner, apatitter og monazitter; dette er mineraler som hovedsakelig brukes til U/Pb datering eller termokronologi. Prøvene som har blitt finmalt i diskmøllen og siktet til adekvat størrelse blir spredt over bordet. Vannet renner over bordet som står litt på skrå, rister frem og tilbake og separerer mineralene i forhold til tyngden. Dermed kan de tunge mineralene lett skilles fra de lette mineralene.

 

SAMPLE REGISTRATION (must be filled in befor booking) here (english), here (norwegian)