Hjem
Institutt for geovitenskap
Bruker droner for å lære mer om fornybar energi

Geo studenter og forskere bruker droner når de er i felt i Taiwan

Geo studenter og forskere bruker droner når de er i felt i Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa

Jordvarme

GEO studenter på felt i Taiwan
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Målet med besøket i Taiwan er å forstå geotermiske reservoarbergarter. Atle Rotevatn og Eivind Bastesen med studenter søker å bedre forståelsen av reservoaranaloger med mer. Les mer her.