Hjem
Institutt for geovitenskap

Hovedinnhold

Ved Institutt for geovitenskap benytter vi ulike typer prøvetakere for å ta opp sedimenter fra havbunnen. Om forskerne vil studere hendelser fra nyere tider, som for eksempel forurensningsproblematikk trenger vi uforstyrrede prøver av havbunnsoverflaten. Da benytter vi gjerne en multicorer som tar opp ca. 40 cm av de øverste lagene med sedimenter. Her bruker vi transparente rør slik at enkelt kan se at prøven er vellykket.

Om vi skal studere eldre tider, for eksempel klimavariasjoner over tid trenger vi og kunne komme dypere ned i sedimentene på havbunnen. Da bruker vi en gravity corer som kan ta 5 m lange prøver eller en stempelprøvetaker (calypso corer) som kan ta hele 21 m lange prøver.