Hjem
Institutt for geovitenskap

Nasjonal forskningsinfrastruktur GEO

To av institutt for geovitenskap (GEO) sine laboratorier har status som nasjonal forskningsinfrastruktur. Earthlab og Farlab. GEO er vertsinstitutt for Normar, den nasjonale ROV farkosten Ægir 6000. Instituttet er også vertsinstitutt for den nasjonale European Plate Observing System Norway (EPOS-N)