Hjem
Institutt for geovitenskap
Sommer tokt

K.G.Jebsen forskere er igjen på sitt årlige forskningstokt langs midthavs ryggene og varme kilder i Norske-Grønlandshavet

Kart
Foto/ill.:
NPD

Hovedinnhold

På turen nordover ble det testing av ROV Ægir 6000 ved Måløy. Filmsnutten finner du på facebook siden.

1. juli ankom forskningsskipet G.O. Sars Jan Mayen området hvor forskerne skulle kartlegge og ta prøver fra Aegir ryggen noen dager. Aegir ryggen var en aktiv spredningssone for 47 millioner år siden før aktiviteten beveget seg vestover til Kolbeinsey ryggen for 25 millioner år siden. Siden den tid har Aegir ryggen vært stabil, noe som gjør det mulig å akkumulere manganskorpe på sjøfjell i flere millioner år. Manganskorpe dannes av utfelling av mangan og jern fra sjøvannet. Skorpen inneholder store mengder metaller og sjeldne jordarter (REEs). Disse komponentene er viktige i moderne teknologi og infrastruktur, og manganskorpen er derfor av økende økonomisk betydning. En stor vindmølle inneholder for eksempel 2 tonn sjeldne jordelementer.

Hvert eneste år øker produksjonen av plast, og stadig mer ender i naturen. Forskere ble oppmerksom på problemet allerede på 1970-tallet, men det er først i de senere årene at problemet har fått økende fokus. Plast brytes ikke ned raskt nok til å fjernes fra havet før det tilføres nytt, derfor øker mengden plast i havet. Mye ligger på overflaten, men det kan også bli transportert med havstrømmene under overflaten, langt vekk fra der det entret havet. Dette er noe vi ønsker å vite mer om og derfor samles det inn vannprøver fra ulike områder i Norske-Grønlandshavet, for å undersøke om det finnes plast på ulike dyp.

Følg med på info de neste ukene fra facebook siden: K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research https://www.facebook.com/KGJebsenCDeepSea/posts/2131623940418019