Hjem
Institutt for geovitenskap
Ny Doktorgrad

”Generation of intermediate-depth earthquakes and the fate of subduction fluids”

Felix Julian Halpaap disputerer fredag, 7. juni .2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Generation of intermediate-depth earthquakes and the fate of subduction fluids”

Profil bilde av Felix Julian Halpaap
Foto/ill.:
Reinhard Halpaap

Hovedinnhold

DISPUTAS

MSc. Felix Julian Halpaap disputerer for ph.d.-graden:

Tid: Fredag 7. juni, 2019, kl. 13.15 
Sted: Auditorium 5, Realfagbygget

Avhandlingens tittel:

”Generation of intermediate-depth earthquakes and the fate of subduction fluids”


Opponent: 
Professor, ph.d. Alan Levander
Department of Earth, Environmental and Planetary Sciences, Rice University, USA

Opponent: 
Assistent professor, ph.d. Sergei Lebedev
Dublin Institute for Advanced Studies, Irland
                
Øvrig medlem i komiteen:
Professor, ph.d. Ritske S. Huismans
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
        
Leder av disputasen:
Professor William Helland-Hansen
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen


Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!