Hjem
Institutt for geovitenskap
Sommertokt i dyphavet

Sommertokt i dyphavet, først i norskehavet og etterhvert i Grønnlandshavet

Toktleder Rolf Birger Pedersen og et stort team undersøker manganskorpen i havdypet. Undersøkelser av avsetninger på over 2000 meters dyp krever erfaring og dyp konsentrasjon. Bli med om bord på forskningsskipet G.O. Sars.

Steinprøver fra dyphavet

Produsent:
Screen Media

Hovedinnhold

Å sage med fjernstyrt motorsag på over 2000 meters dyp i nordområdene krever konsentrasjon og erfaring. Hør hvorfor toktleder og professor Rolf Birger Pedersen og teamet ved K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research utforsker manganskorpen under årets sommertokt med forskningsskipet G.O.SarsUniversitetet i Bergen Ægir6000 Screenstory Torbjørn Fardal Anders Hereid Bjerknessenteret Nansen Environmental and Remote Sensing Center Havforskningsinstituttet forskning.nohttps://www.facebook.com/matnat.uib/videos/391699724782629/ les fra dagens aftenposten her.

Her kan du følge Ægir 6000 på facebook.