Hjem
Institutt for geovitenskap
Ny artikkel i Nature Communication

Ny forskning viser at havnivået steg 10 meter over dagens nivåer i løpet av jordens siste varme periode for 125 000 år siden

Ny forskning viser at havnivået steg 10 meter over dagens nivåer i løpet av jordens siste varme periode for 125 000 år siden, og gir innsikt i hva som kan skje med havnivået om den pågående globale oppvarmingen fortsetter å øke.

Klima: Antarktis bak brå havstigning i forrige mellomistid
Isfjell ved Diskobukta på Grønland
Foto/ill.:
Iselin Medhaug

Hovedinnhold

På tampen av NFR prosjektet THRESHOLDS, finansiert av Norges Forskningsråd, bidrar forskere fra instituttet med materiale til et nytt arbeide som nå er ute i Nature Communications. Kjernematerialet er fra International Ocean Discovery Program (IODP) kjerner hentet like sør for Grønland og analysene av sedimenter og foraminiferer ble gjort ved FARLAB ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, og Rutgers University. Ulysses Ninnemann, Eirik Vinje Galaasen, Nil Irvali og Kikki Kleiven har bidradd til studiet som er ledet av kollegaer fra The Australian National University i Canberra. 
 

Referanse:
Eelco J. Rohling mfl.: Asynchronous Antarctic and Greenland ice-volume contributions to the last interglacial sea-level highstand. Nature Communications, 2019. Doi:10.1038/s41467-019-12874-3

Nyhet publisert på Bjerknes.uib.no og forskning.no