Hjem
Institutt for geovitenskap
Ny artikkel i PNAS

Hva er grenseverdien for at det Grønlandske isdekket skal kollapse?

Forskere fra Geo står bak en ny artikkel «A low climate threshold for south Greenland Ice Sheet demise during the Late Pleistocene» publisert i det prestisjetunge PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 23.12.2019

Bildet av artikkelforfatterne Ulyssess Ninnemann, Eirik Galaasen, Nil Irvali og Kikki Kleiven
Foto viser fra venstre: Ulysses Ninnemann, Eirik Galaasen, Nil Irvali (førsteforfatter) og Kikki Kleiven (Arkivfoto: G. Sylte/BCCR)
Foto/ill.:
Kikki Kleiven

Hovedinnhold

Threshold for greenland Ice Sheet collapse
Foto/ill.:
Irene Heggstad

Artikkelen er et bidrag til NFR prosjektet THRESHOLDS som ledes av professor Ulysses Ninnemann

PNAS oppsummerte artikkelen i siste utgave av “This week in PNAS” med foto fra Irene Heggstad (Geo, UiB)

Forskere fra Institutt for Geovitenskap og Rutgers, State University of New Jersey har samarbeidet om prøvemateriale fra marine sedimentkjerner og rekonstruert klima i nærheten av Sør-Grønland gjennom flere sen-pleistosene interglasialer (mellomistider). 

Å forstå responsen til både det Grønlandske isdekket og havstrømmene i Nord Atlanteren i tidligere varme mellomistider, kan bidra til ny innsikt om hvordan dette mektige isdekket og omkringliggende regioner reagerer på øket global oppvarming. Om det Grønlandske isdekket (GIS) skulle smelte helt ned, vil dette bidra med opptil 7 m global havnivåstigning.

Fram til nå har det vært svært få arbeider fra denne regionen som har mulighet til å rekonstruere klimavariabilitet og havstrømmer gjennom flere varme perioder. En av årsakene var mangelen på lange pleistosene sedimentkjerner. Tilgangen til nye borkjernene fra International Ocean Discovery Program (IODP) ekspedisjoner muliggjorde dette studiet. 

Nil Irvalı og kollegaer har benyttet ulike metoder for temperaturrekonstruksjon basert på marine mikrofossiler til å rekonstruere havoverflatetemperaturer (SSTs) utenfor Sør-Grønland over de siste fire interglasiale periodene, som spenner over de siste 450 000 år. SST rekonstruksjonene viser at det var like varmt eller litt varmere enn i dag under alle de fire foregående interglasialene, med en gjennomsnittlige sommer-SST som varierte fra 7-11°C, sammenlignet med den moderne verdien på 7,7°C. 

Resultatene viser at det skjedde en nesten full nedsmelting av isdekket over Sør-Grønland gjennom en av disse interglasialene når temperaturene var kun litt varmere enn dagens, mens isen vedvarte i samme område under den varmeste interglasialen. 

Imidlertid viser dataene at i løpet av den interglasialen med mest issmelte så overskred temperaturene i regionen dagens nivåer over en mye lengre periode enn for noen av de andre interglasialene. Dette antyder at både lengden på varmeperioden så vel som styrken på temperaturen påvirker skjebnen til det Grønlandske isdekket. De nye resultatene viser at oppvarmingsgrensen for betydelig smelte på Grønland kan være mindre enn 1°C over dagens temperaturnivå, noe som er innenfor de projiserte temperaturverdiene fra IPCC for dette århundret. 

Resultatene er bidrag til NFR Fripro prosjektet THRESHOLDS (PI: Professor Ulysses Ninnemann) og NFRs IODP medlemskap.