Hjem
Institutt for geovitenskap
Nyhet

Nettbasert kurs i bærekraftig utvikling og klimahandling

Femten universiteter og høyskoler får penger til å opprette utdanningstilbud som er tilgjengelige også utenfor campus. Det skal gjøre det enklere for flere å få kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted.

Hovedinnhold

Prosjektleder Kerim Nisancioglu (UiB og CEED, UiO) har fått tildelt 4 millioner kroner for undervisnings prosjektet Nettbasert kurs i bærekraftig utvikling og klimahandling.  Institutt for geofag, UiO med Mathias Lundmark er partner i prosjektet. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)  har hatt ansvaret for å  fordele midlene etter søknad.