Hjem
Institutt for geovitenskap
Geofarekurs

Nasjonalt universitetskurs i geofarer

I slutten av august gikk startskuddet for et nytt, nasjonalt kurs i geofarer ved UiB, UiO og UiT. Kurset er utviklet i samarbeid med det nasjonale geofarerådet og iEarth senter for fremragende utdanning, og vil undervises i parallell ved de tre institusjoner. I alt har mer enn 50 studenter meldt seg på kurset.

Studenter i felt i Jølster
UiB studenter ser på skredet som gikk i Vassenden, Jølster, 30. juli 2019 sammen med representanter fra NVE.
Foto/ill.:
Matilde B. Sørsensen

Hovedinnhold

Vi ser et økende behov for kompetanse innen geofarer blant geovitere i Norge, og interessen for emnet blant studenter har økt kraftig de siste årene. Det har derfor vært naturlig å la geofarer være temaet for den nye, nasjonale satsingen. Kurset har som mål å gi studenter på avansert bachelor og tidlig masternivå en innføring i forskjellige typer geofarer, deres potensielle konsekvenser og hva man kan gjøre for å forebygge naturkatastrofer. Hovedfokus vil være på norske geofarer, mens ekstreme hendelser fra andre deler av verden dras inn som eksempler. Kurset vil, i tillegg til å formidle forståelse for de geologiske og fysiske prosesser som driver geofarer, også belyse hvordan samfunnet påvirkes av og kan håndtere geofarer, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre katastrofale hendelser. Det vil legges vekt på å bygge opp en forståelse for samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan dette samspillet kontrollerer de potensielle konsekvenser av en hendelse. Hovedfokus i kurset vil være på forskjellige typer skred, flom, tsunami, jordskjelv og vulkanutbrudd, der de geologiske og fysiske prosesser bak vil belyses sammen med mulige konsekvenser og metoder til å kvantifisere risiko. Les mer her.