Hjem
Institutt for geovitenskap
Feltarbeid i Geopark Sunnhordland

Feltarbeid i Geopark Sunnhordland

Feltarbeid i Geopark Sunnhordland - Bilde av RIB som man effektivt kommer rundt i feltet
Rolf Birger Pedersen og Håvard Stubseid har sammen med Tom Heldal (NGU) tilbragt en fantastisk uke, med sol og sommer, på feltarbeid i Sunnhordland. På bildet er også Øystein James Jansen.
Foto/ill.:
Brynjar Stautland

Hovedinnhold

Rolf Birger Pedersen og Håvard Stubseid har sammen med Tom Heldal (NGU) tilbragt en fantastisk uke, med sol og sommer, på feltarbeid i Sunnhordland. Feltarbeidets hovedmål var knyttet til etableringen av Geopark Sunnhordland. Tiden ble brukt til å besøke kjente lokaliteter som skal inngå i parken, samt oppdagelsen av nye geologiske perler. Den komplekse geologien ble sortert og systematisert med mål om et forenklet geologisk kart.

Feltarbeid i Geopark Sunnhordland
Foto/ill.:
Håvard Stubseid

Med instituttets RIB, «Ormen Lange», ble feltarbeidet gjennomført som en effektiv øyhopping blant Sunnhordlands mange øyer og holmer. I tillegg ble det også tid til litt veiledning, sammen med Sabina Palinkas (UiB/UiT), av fire masterstudenter som jobber med ulike geologiske problemstillinger på Bømlo. I Hardangerfjorden fikk vi også besøk av den pensjonerte geologen Øystein Jansen, arkeolog Knut Andreas Bergsvik og prosjektleder i Geopark Sunnhordland, Brynjar Stautland.

Feltarbeid i Geopark Sunnhordland
Foto/ill.:
Håvard Stubseid

Geopark Sunnhordland ble høsten 2018 godkjent som en Norsk Geopark. Utviklingen av geoparken er i full gang, og det planlegges søknad om UNESCO status høsten 2021. Regionen omfatter en spennende og kompleks geologi, fra prekambrisk grunnfjell til kaledonske skyvedekker og kvartære landformer. Den unike utnyttelsen av de geologiske ressursene, fra steinalderen til i dag, står helt sentralt i geoparken.