Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputas

Disputas: Isabel Svea Edmundson

Isabel Svea Edmundson disputerte 10.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Elucidating key controls on top seal, lateral seal and fault seal capacity in hydrocarbon traps: insights from the Norwegian Continental Shelf".

Disputas digitalt
Foto/ill.:
Anders Kulseng

Hovedinnhold

Isabel Svea Edmundson disputerte 10.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Elucidating key controls on top seal, lateral seal and fault seal capacity in hydrocarbon traps: insights from the Norwegian Continental Shelf".

Denne avhandlingen har tatt sikte på å forstå hvilke geologiske faktorer som styrer en bergarts forseglingskapasitet. Til dette er det brukt 4000 km2 seismiske data og borehullsdata fra NCS. Tidligere arbeid på dette feltet har hatt en tendens til å stole på kvalitative bevis for å undersøke koblinger mellom forskjellige strukturelle omgivelser og væskelekkasje. Denne avhandlingen anvender en mer kvantitativ tilnærming ved å måle utviklingen og dagens geometri for geologiske strukturer i kombinasjon med statistisk analyse av over 240 brønner.

Du kan lese hele pressemeldingen her.