Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt miljø

Arkitektur og sedimentologi av sen-weichsel delta avsetninger, Vie, Førde

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse / Project description

Bedre forståelse av delta-avsetningene i sandtaket på Vie i Førde vil bidra til økt kunnskap om sedimentære bassengprosesser som fant sted under deglasiasjonen i området Førdefjorden-Jølsterdalføret

Masterstudenten skal beskrive arkitektur og facies av sen-weichsel delta avsetninger i sandtaket ved Vie i Førde. Kandidaten skal tolke avsetningene med hensyn på sedimentære prosesser, transportretninger og avsetningsmiljø.

Studenten skal dokumentere arkitektur ved hjelp av dronebilder og fotogrammetri. Kandidaten skal videre logge vertikal seksjoner for å dokumentere facies typer. Det skal også utføres kornstørrelsesanalyse på prøvene.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp) // Proposed course plan during the master's degree (60 ECTS):
GEOV272, GEOV300, GEOV352, GEOV360, GEOV361, GEOV364, GEOV372, SDG213

Felt- lab- og analysearbeid
Masterstudenten skal på 2-3 ukers feltarbeid våren 2021 til Vie for å studere og kartlegge sandtaket.