Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputas

Martin Sarajærvi disputerte for ph.d.-graden med tittelen: "Computationally Efficient Methods for Seismic Modeling and Inversion"

Effektiv seismisk modellering og avbildning av undergrunnen

Digitalt disputasbilde
Professor Roelof K. Snieder ved Center for Wave Phenomena and Office of Academic Affairs, Colorado School of Mines, USA, og professor Leiv Jacob Gelius ved Seksjon for geologi og geofysikk, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo var opponenter i doktorgradsdisputasen. Førsteeamanuensis Mathilde Sørensen var internt medlem i komiteen, og disputasen ble ledet av førsteamanuensis Einar Iversen. Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av Henk Heers ved Institutt for geovitenskap, Volker Oye ved NORSAR, og Jan Øystein Haavig Bakke ved Schlumberger.
Foto/ill.:
Anders B Kulseng

Hovedinnhold

Martin Sarajærvi disputerte 18.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Computationally Efficient Methods for Seismic Modeling and Inversion".

Seimiske bølger er forårsaket av energien fra en kilde som, for eksempel, et jordskjelv eller en eksplosjon. Ettersom disse partikkelbevegelsene foregår under jordoverflaten så kan vi ikke observere dette direkte. Derimot kan vi registrere bevegelsene ved hjelp av måleinstrumenter i brønner, eller på overflaten.

Seismiske data har en rekke viktige anveldelser innen både forskning og industri. Det kan bli brukt for å undersøke temperaturvariasjoner i verdenshavene, for å lokalisere jordskjelv, eller for å kartlegging undergrunnen i forbindelse med utvinning av jordvarme og hydrokarboner eller karbonfangst. Felles for disse anvendelsene er at de seismiske dataene må prossesseres ved hjelp matematiske metoder. Les mer fra pressemeldingen her.