Hjem
Institutt for geovitenskap
Nyhet

Fra geofag på Elvebakken VGS til Bachelor i geovitenskap ved UiB

I februar tok Natalie og Stine turen fra Oslo til Bergen for å delta på Åpen Dag ved UiB. Denne høsten startet de på bachelorstudiet i geovitenskap, og nå i november vant de Juniorvannprisen 2020. 

Jenter ved institutt for geovitenskap studerer geologi
Studentene og prisvinnerne: Natalie Blindheim Synnes og Stine Emilie Gregersen ble 24. november tildelt seieren i Norsk Hydrologiråds Juniorvannpris 2020
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Ved institutt for geovitenskap (GEO) har vi god kontakt med lærere i geofag på videregående skoler i hele Norge. Grunnene til dette er flere; instituttet tar med glede imot skoleklasser i geofag som ønsker et faglig besøk, og ofte tar ansatte og studenter turen ut på skoler og formidler faget.  Videre er GEO ansvarlig for å arrangere Realfagsolympiaden i geofag med finaleuke på UiB og i tillegg er geofag på videregående skole blitt en stadig viktigere rekrutteringsvei til studier i geovitenskap. Ikke sjelden får jeg en hyggelig melding fra en lærer at en av deres elever starter på UiB og GEO til høsten, og ofte stikker en ny student hodet inn døren og hilser fra geofaglæreren. Begge deler er like trivelig!

Det var derfor lett å bli begeistret når faglærer Elanor Bustgaard ved Elvebakken VGS i Oslo tok kontakt og kunne fortelle at ikke bare er to av hennes tidligere elever fra VGS nå var bachelorstudenter i geovitenskap her ved UiB, men at de samme to ble den 24. november tildelt seieren i Norsk Hydrologiråds Juniorvannpris 2020.  Institutt for geovitenskap gratulerer, og har tatt en prat (på zoom seff) med studentene og prisvinnerne Natalie Blindheim Synnes og Stine Emilie Gregersen for å finne ut litt mer om veien til geofagstudier og vannpris.

Når begynte du å interessere deg for Geofag?

 — Jeg har alltid vært glad i naturfag og naturen forteller Natalie, og opptatt av klima og politikk. Geografi i VG1 førte til at jeg ville lære mer og tok Geofag 1 og Geofag 2 som programfag. Hun fremhever de dyktige lærerne hun hadde i både geografi og geofag på Elvebakken VGS som en av hovedgrunnene til at fagene ble favoritter. —  Det spennende med geofag er at det er så samfunnsrelevant - alt henger sammen med alt. Stine har også alltid vært glad i realfag og å være ute i naturen, men det var litt mer tilfeldigheter som peilet henne inn på Geofag 1 og 2 på Elvebakken. —En av grunnene til at jeg tok Geofag var at Natalie varmt anbefalte faget, forteller Stine, og i tillegg har dyktige lærere mye å si.  Det at vi fikk fordype oss i et eget forskningsprosjekt og velge tema (overvannsproblematikk) gjorde at jeg ville lære mer om faget. —Jeg gikk fra at jeg ikke helt ante hva jeg ville studere til at jeg var ganske så bestemt på at dette vil jeg!

Hva er det som gjør Geofag interessant for dagens 18-20 åringer?

Natalie fremhever at de ser at fokuset er endret —faget omhandler ikke bare olje; geofag er like viktig for klima, for å finne nye ressurser som vil bidra til det grønne skiftet som for eksempel mineraler. —Det handler også om jobb, skyter Stine inn. —Studier i Geofag tror jeg vil muliggjøre spennende jobber i framtiden. Selv om begge hadde stort fokus på overvann gjennom prosjektet de fikk pris for er de slettes ikke lei av vann og ser gjerne for seg enn jobb i framtiden der vann spiller hovedrollen. For eksempel med planlegging for overvann i byer og tettsteder. Prosjektet som Natalie og Stine vant Junior Vannprisen med, hadde fokus på overvannsproblematikk i krysset mellom Maridalsveien og Telthusbakken i Oslo, og viser blant annet det store kunnskapsbehovet som må dekkes for at vi skal kunne tilpasse oss et våtere og varmere klima.  

Er det Bergens ekstremnedbør og overvann som trakk dere vestover?

—Det regner slettes ikke så mye i Bergen, sier Natalie. —Semesteret startet med knallvær i fadderuken, skyter Stine inn, og begge to sier at de trives veldig godt i Bergen. Det er UIBs fokus på klima som var en viktig faktor for at de valgte GEO, men avgjørende var også at det ikke lenger kreves R2 for opptak til studiet. De sitter foran zoom-skjermen som en mini kohort og forteller at de er kjempeglade de har hverandre og ikke minst at de hadde erfaringene med seg fra et litt annerledes semester med mye digital hjemmeundervisning siste halvåret på VGS. Men både de og jeg er redd for at mange studenter er ensomme og håper på et bedre vårsemester i -21!  Natalie og Stine er ferdig med eksamen i geovitenskap og nå er det kjemi som står for døren før det er juleferie. Men før vi slipper dem, må vi få vite litt mer om prosjektarbeidet som førte fram til Junior Vannprisen 2020.

Hvordan fikk dere ideen til å melde dere på?

—Det hele startet som et prosjekt om Geotop i Geofag 2 (Geotop brukes i geologien om lokalitetstyper), forteller Stine. Alle i klassen fikk fritt velge tema som skulle utforskes og rapporteres om og vi valgte overvann. —Vi kom tidlig i kontakt med Knut M. Møen som er senioringeniør hos NVE, sier Natalie. Han fungerte som en veileder gjennom prosjektet og bidro med lån av infiltrometer (en enhet som brukes til å måle hastigheten på vanninfiltrasjon i jord eller andre porøse medier), litteratur og gode råd underveis. Og det var også han som tilslutt sørget for at rapporten og resultatene ble sendt inn som bidrag til årets Junior Vannpris. 

Begge fremhever den friheten og støtten de fikk av Geofaglærer Eleanor til prosjektet. —Vi fikk frie tøyler og god tid til å fordype oss og til å ferdigstille prosjektet, sier Stine. —Ja prosjektet vokste underveis, sier Natalie. Det ble kanskje større enn hva vi hadde tenkt, men det ble bare mer og mer gøy og interessant jo mer vi jobbet med det. Vi diskuterer videre på zoom hvor dagsaktuelt temaet de valgte er og hvordan overvann påvirker samfunnet. Begge ble litt satt ut når de innså at selv om mange i kommunale etater ville hjelpe dem med prosjektet, så var ikke overvannsproblematikken mye sett på. Men, skyter Natalie inn —det skjer mye spennende rundt åpning av gamle bekker og vannveier i Oslo for tiden, og jeg gleder meg til å se hvor langt de har kommet det halvåret jeg har vært vekke. 
Det begge er hjertens enig i er at forskningsprosjektet de fikk mulighet til å gjøre på VGS viste vei til studiet de er i gang med nå!  

Vi på GEO gratulerer Natalie og Stine så mye med Norsk Junior Vannpris 2020 og sender også varme hilsener og gratulasjoner til faglærer Eleanor Bustgaard og Elvebakken Videregående skole.