Hjem
Institutt for geovitenskap
Nytt NFR prosjekt

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Professor Atle Rotevatn, Institutt for geovitenskap, har fått innvilget NFR prosjekt innen søknadstypen «Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet». Tittelen på prosjektet er: "A Renaissance of Central North Sea Salt Tectonics and implications for Hydrocarbon Prospectivity in Underexplored Permian-Triassic intervals". Tematikk: Petrolium

Hovedinnhold

Ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet var det høy kvalitet på søknadene som ble sendt inn. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

- Vi er veldig glade for å ha fått finansiering fra forskingsrådet til dette prosjektet i sterk konkurranse med mange andre svært gode prosjekt, sier Prof. Atle Rotevatn som leder prosjektet.

- Prosjektet tar for seg salttektoniske underfundigheter i perm-trias i Nordsjøen, og vil forsøke å løse noen av de store uløste spørsmålene knyttet til samvirket mellom salt-relatert deformasjon og avsetning i sedimentære bassenger. 

Foruten Atle deltar også Professor Rob Gawthorpe fra GEO. Prosjektet skal samarbeide tett med andre ledende forskningsmiljø på feltet - UT Austin (Dr. Olly Duffy, Dr. Naiara Fernandez, Dr. Mike Hudec, Dr. Tim Dooley) og University of Manchester (Prof. Chris Jackson) - og involverer forskere på hele spekteret av karrierestadier.

- Prosjektetsøknaden ble skrevet mens Jackson var på forskningstermin her ved GEO nå i høst, så sånn sett er dette en veldig konkret gevinst av muligheten både innkommende og utgående forskningsopphold gir, forteller Atle. Siden dette er et såkalt Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet, innebærer det også tett samarbeid med industripartnere.

For GEO betyr dette et nytt tilskudd til forskningsaktiviteten vår, med to nye stipendiater og en postdoktor-stilling, alle med oppstart neste år.