Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Ressurser/Klima/Miljø

Rock physics based seismic modelling

Dette prosjektet ble tildelt masterstudenten Torstein Eide, i masteropptaket høsten 2021. Studenten tilhører forskningsgruppen geofysikk, ved Institutt for geovitenskap, UiB.

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse:
I dette masterprosjektet skal kandidaten utvikle metoder for modellering effekter av endringer i væskemetning og/eller poretrykk på seismiske bølgeformsdata. Dette er relevant for seismisk overvåkning av CO-lagring (væske-injeksjon) og seismisk overvåkning av reservoarer under produksjon (væske-ekstraksjon). I tillegg er det relevant for utvikling av metoder for mikroseismisk avbilding av
reservoarer.

For å utvikle slike geofysiske metoder må kandidaten bruke en kombinasjon av bergartsfysiske modeller og numeriske metoder for seismisk bølgeformsmodellering. Dette kan fort bli omfattende så vi foreslår at kandidaten tar i bruk eksisterende bergartsfysiske modeller for oppsprukne porøse medier utviklet av hovedveileder og fokuserer mest på utvikling av numeriske metoder for løsning av den seismisk bølgeligningen. En endelig-differanse metode basert på den såkalte "velocity-stress"-formuleringen er spesielt aktuell her, men prosjektet kan til en viss grad tilpasses studentens bakgrunn og forskningsinteresser.

Dette prosjektet vil bli knyttet til VISTA Centre for Subsurface Dynamics. Dette betyr at kandidaten vil bli en del av et større miljø som fokuserer på koblede prosesser i undergrunnen og vil få anledning til vækselvirke med PhD-studenter som arbeider med lignende tema, samt å delta på forskjellige seminarer og tverrfaglige diskusjoner.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp):
GEOV274 Reservoargeofysikk
GEOV276 Introduksjon til teoretisk seismologi
GEOV277 Signalanalyse og inversjon i geovitenskap
GEOV218 Bergartsfysikk
GEOV352 Avansert anvendt seismisk analyse
Spesialpensum om seismisk modellering

Særskilte krav for opptak til prosjektet:
Elementære programmeringsferdigheter. En viss interesse for anvendt matematikk og fysikk, i tillegg til geologi.