Hjem
Institutt for geovitenskap
GEO instituttråd

Carl August Brechan

Hovedinnhold

Hei,

Jeg tenkte jeg skulle si noen ord om hvorfor jeg stiller til valg.

Gjennom mine snart to år som student ved Universitetet i Bergen har jeg blitt godt kjent med hva jeg om mine medstudenter har behov for. Min start på studentlivet var som mange andre høyst begrenset i en tid der Norge hadde svært stramme rammer for sosial kontakt. Vi fikk i denne perioden god innsikt i hva vi studenter behøver for å sikre et god faglig og sosialt miljø. Som studentrepresentant i fakultetsstyret ønsker jeg å sikre at studentene får formidlet sine ønsker og behov. Jeg stiller til valg med følgende tre prinsipper som kjernesaker:

  1. Sikre et engasjerende faglig miljø med god kommunikasjon og samarbeid mellom ulike studieretninger på MatNat.
  2. Jobbe for å opprettholde og forbedre det psykososiale miljøet for enkeltindividet.
  3. Stille krav til at midlene fakultetet har til rådighet fordeles på en fornuftig måte, der studentenes læringsutbytte settes i fokus.

Etter to år med et nedstengt samfunn er det på tide at studentene får anledning til å utnytte studenttiden på en best mulig måte. Som realfagstudenter kan vi dra stor nytte av å lære av hverandres erfaringer, arbeidsmetoder og faglig innhold. Dersom jeg blir valgt til fakultetsstyret vil jeg jobbe for å ivareta studentenes interesser og sørge for at vår mening blir hørt.

Godt valg!