Hjem
Institutt for geovitenskap
Minneord

Minneord for Geolog Inge Olav Aarseth

Geolog Inge Olav Aarseth døde 29. desember, 82 år gammel.

Hovedinnhold

Minneord

Geolog Inge Olav Aarseth døde 29. desember, 82 år gammel.
Inge begynte sin yrkeskarriere på UiB på slutten av 1960-tallet. Geologifaget var da en relativt liten disiplin. Norge hadde et stort behov for kunnskap om våre havområder og å utdanne geologer i forbindelse med oppstarten av det norske oljeeventyret. Inge, som maringeolog, sto midt i dette og bidro til planlegging og utvikling av felt-, laboratorie- og undervisningsressurser ved UiB.

Inge var glad i naturen, og særlig havet og fjellet, og dette var nok bakgrunnen for at Inge ble geolog. Når Inge var på tokt i Nordsjøen, Norskehavet og vestnorske fjorder var han i sitt ess.

Han gjorde et stort arbeid med seismiske undersøkelser i norske fjorder, fra Stavanger til Rana. Ved siden av å fortelle oss om forløpet av istidene, la Inges forskning også grunnlaget for en bedre forståelse av skred og ras og bidro til planlegging av infrastruktur i fjordlandskapet.

Mange norske geologer husker Inge som den gode og entusiastiske underviser og den som kanskje fikk dem til å gå videre med geologi. Inge gjorde en særlig innsats inn mot feltundervisningen. Med sitt gode humør og mange morsomme historier greide han på en fantastisk måte å engasjere studentene både i vind og regn, til lands eller til sjøs.

Inge var en aktiv og dyktig formidler av sine store faglige kunnskaper, også utover geologimiljøet. Dette ga seg utslag i en stor populærvitenskapelig foredragsaktivitet. I 2009 fikk han den prestisjetunge Toffenprisen fra Norsk Geologisk Forening.

Det går ikke an å snakke om Inge uten å nevne hans forhold til sangen. Enten det var i felt, på instituttsamlinger eller festligheter i gruppen vår, bidro Inge til å løfte stemningen med sang.

En god og høyt verdsatt kollega har gått bort.

På vegne av kollegaer ved UiB,

Hans Petter Sejrup