Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Anna von der Ahe

Anna von der Ahe presenterer torsdag 23. mars 2023 sitt masterprosjekt i geovitenskap

Hovedinnhold

KUNNGJØRING: Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap

23. mars får vi masterpresentasjon fra Anna von der Ahe som nylig har levert sin masteroppgave i geovitenskap.

Anna vil presentere prosjektet:
Post-Caledonian topographic and structural evolution of the Nordfjord region in Western Norway – Insights from Apatite Fission Track thermochronology and structural mapping

Veiledere: 

Professor Joachim Jacobs, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
Msc. Åse Hestnes, Institutt for geovitenskap, UiB

Sensorkomite:

Dr. Tore Grane Klausen, MVest Energy
Førsteamanuensis Elco Luijendijk, Institutt for geovitenskap, UiB 
 

Dato for presentasjon: 23.03.2023 kl. 15:15, Zoom

Lenke kan fås ved henvendelse til post@geo.uib.no

 


Velkommen!